Dato: 21. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

624 Til E. Collin.

Petershi den 21 August 1869.

Kjre Ven !

Det er en uendelig lang Tid siden jeg saae og talte med Dem. For ieblikket er jeg, veed De, paa Petershi ved Klampenborg, men her fra tager jeg ind til Byen Onsdag-Middag og boer, til min Afreise, i Hotel d Angleterre. Melchiors reise nste Torsdag, frst til Berlin for at tale med Dr Traube, og derfra, rimeligviis til Madera. Igaar var jeg i Byen til stor Fest paa Skydebanen. H. P. Holst feirede sin Pleiedatter Ernestes Bryllup med Sangeren Hr Christophersen; jeg unskyldte mig ved den lange Vei og at jeg stadigt har ondt i inene, men fik igjen en saa indtrngende vent Indbydelse at jeg ikke kunde blive borte. Localet derude har jeg aldrig Enten om, dog kom jeg nogenlunde i Stemning og havde Fru Nyrup til bords, hun var meget behagelig og naturlig. Holst udbragte en Skaal for mig som den ldste af hans Venner der, berrte de naturlige688 Svingninger som kunde og maatte indtrffe mellem to Poeter, og fremhvede delpaa en Deel Godt og Smukt og endeligt talte han om min forestaaende 50 Aars Fest, stillede mig som den der efter Holberg og Heiberg havde det betydeligste satiriske Talent og ved det revsede Daarskaben. Phister kom hen til mig og sagde bevget varme Ord, jeg br tro at han meente dem, han trykkede et Kys paa min Kind, jeg stod vistnok for kold og noget flau derved og Feilen er tilvisse paa min Side; fr Festen var ude listede jeg mig fra Bordet for at naae betids Bane toget og var halv ti hjemme paa Petershi; her talte Hr Henriques til mig om min Fest, jeg bad ham689 om at jeg maatte vre uvidende om det Hele, kun at De og han vare enige, og han sagde at de vare690 saa; deri hengiver jeg mig ganske! Dagen har stor Betydning for mig, men gladest er jeg dog om den ikke skaffer Vennerne for stor Uleilighed eller Penge-Udgift, see isr herpaa!691 Den 7de September nsker jeg at reise bort og blive ude til ind i Mai 1870; om Pengesagerne i denne Anledning er det jeg srligt beder om Deres Hjlp med Hensyn til Ordningen. Jeg vil, og kan jo, anvende 2000 Rdlr ?; disse nsker jeg saaledes, at De fra Sparekassen giver mig i rede Penge 800 Rdlr, (for de 600 af disse kjber jeg i Creditbanken Creditbeviser, de to hundrede farer jeg med i rede Penge). Resten af de 2000, altsaa 1200 Rdlr, nsker jeg stillede saaledes, at jeg ved Deres Omhue, faaer fra Privat-Banken et Creditiv paa disse, altsaa omtrent paa 3600 Frank, der lyde paa et Huus i Wien, Nizza (eller Mentona) og Paris. Da jeg stoler paa Fred, under mit Ophold i Udlandet, anseer jeg disse tre Steder for nok, skulde, som Vorherre forbyde, det ikke blive en Fredens Tid, kan jeg vel senere faae andre Steder at sge til. Dette er jo altsammen tydeligt, overdrevent udfrligt, som Adresserne paa Breve fra Andersen? Hr Thyberg overgiver jeg fr min Afreise Manuskriptet til Fortsttelsen af mit Livs Eventyr, samt de tre ny Eventyr der gives Reitzel sidst i October til Udgivelse ved Juletid og endeligt de af mine Ordenerjeg ikke tager med. Penge-Arangementet med Privatbanken beder jeg Dem maa vre ordnet fr den 16te September. Hils Deres Kone og Brn, samt Theodor.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost