Dato: 21. september 1838
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 21. September 1838

For Meddelelsen af Deres Digt [Jason og Alexandertoget] takker jeg Dem og undlader ikke, iflge Deres Begjring, at sige min Mening derom. Jeg finder, at det er en meget smuk Idee, som De har grebet og selv vret greben af. Kun frygter jeg, at Digtet ikke er populrt nok til at forstaaes af Mngden, isr ved en Recitation; en anden Sag er det,naar man selv kan lse det og lse om igjen. Imidlertid er dette ingen Grudn til at fraraade Dem Recitationen. Enkelte ville forstaae det Hele, Flere Noget af det, de Fleste slet Intet; men i Grunden gaaer det jo paa samme Maade med al Poesie uden Undtagelse; det er kun et Meer eller Mindre, som der er Sprgsmaal om. Altsaa, lad Digtet kun prsentere sig for Selskabet; jeg troer, De vil "have re deraf", idetmindste naar det bliver trykt. - Jeg foreslaaer Dem, at De i Lin. 11 skulde ombytte Ordet "saa" med "og" for at mans trax kan vre paa det Rene med, at det er "Danmarks Genius", ikke "Drengen", der menes.

Deres hengivne

J. L. Heiberg

Tekst fra: Breve og Aktstykker vedrrende Johan Ludvig Heiberg