Dato: 4. juli 1869
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 4de Juni (Juli) 1869.

Kjere Herr Etatsraad! Jeg vil haabe at disse Linier endnu maa træffe Dem paa Basnæs, uagtet de først blive skrevne om Søndag Aften, da det ikke har været mig muligt at naa til Skrivebordet forinden. Jeg vil blot i al Korthed takke Dem hjerteligt for Deres interessante Brev og herved blot tillige sige Dem at jeg og vi Alle glæde os til at see Dem igjen og at Vognen skal være Tirsdag Aften, formodentlig Klokken 10, ved Jernbanen for at hente Dem. - Idag have vi havt et herligt Veir og har Anna og vi Andre kjørt idag en Tour og indviet vor nye Char-à-banc, en deilig rummelig Familievogn, som kan rumme 12 Personer, foruden Kudsken. - Idet jeg ønsker Dem en behagelig Reise, og glæder jeg mig til at see Dem i et deiligt Solskins Humeur maa jeg bede Dem undskylde Brevets daarlige Indhold. - Maskinen staaer paa Bordet og venter man

mig til The. Med venlige Hilsener forbliver jeg Deres hengivne Veninde

D. Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad