Dato: 25. december 1867
Fra: Chr. Christoph Holstein, Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg, 1 Juledag 1867.

Ja gldelig Juul og mange skjnne Jubeldage nskes Dem kjre Etatsraad af Alle Deres Venner paa Holsteinborg! tro mig at vi stedse flge Dem og Deres Frd med oprigtig og hjerteligste Deeltagelse. Vi tilbragte en rigtig yndig Aften igaar, og jeg havde den usigelige Glde at see Alle glade. Ja Alle! rigtignok havde vi desvrre ingen kjre Gjstevenner iaar, men vi ere jo dog Mange i det store Huus. Jeg har siden lang Tid vilde skrive til Dem Kjre! og burde ogsaa have takket for de deilige Bger162 hvormed De har beriget og gldet Brnene her saameget. Jeg skrev og forklarede Fru Scavenius, hvad der egentlig i den senere Tid har sadt mig saameget tilbage i min Correspondance, hun vil nok ogsaa sige Dem det, og ikke sandt De vil ikke mindre skjenke mig Deres Overbrenhed og dog altid holde lidt af mig! og af alle gamle og unge Venner paa Holsteinborg! I Christian Christoffs i den tidlige Morgenstund selvskrevne lille Tak vil De ogsaa mest see den gode Villie og nsket: ret at kunne takke Dem, Nei saaledes sagde Elisabeth da hun havde titted lidt i Broderens Bog: "Man skulde nsten tro at denne Bog var lidt i Familie med "Lilli" og "Bb"163!". Det ringer til Kirke Levvel og Tak fra Deres

M. Holstein.

[skrevet p brev fra Christian Christoff, se Brev

Tekst fra: H.C. Andersens Hus