Dato: 7. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian IX
Sprog: dansk.

Odense den 7 Decbr. 1867.

Deres Majestt!

Iaftes, da jeg stod overvldet af al den Kjrlighed og Deeltagelse, enhver Stand i min Fdeby forundte mig, flte jeg mig ligesaa ydmyget som lftet. I Telegram kom mange Hilsner til mig rundt om fra alle Landets Dele; men som det meest uventede, hitvelsignede, kom ogsaa en Lyknskning fra min Konge og hans hie, elskelige Familie, en Lyknskning, jeg stod dybt bevget ved. Den hele, store Forsamling var glad greben; det fornam jeg saa tydeligt. Gud glde og velsigne Deres Majestt og hele den kongelige Familie, som saaledes nu atter, og altid, har viist mig saa megen Naade, Deeltagelse og et Hjertelag, der er Riigdom for alle Tider. Jeg vilde ieblikkeligt have telegrapheret til Deres Majestt; men der blev sagt mig, at det nok ikke skikkede sig; at en Privatmand telegrapherede til sin Konge. Men skrive tr jeg, og derfor sender jeg her i dyb Underdanighed og af et varmt, taknemmeligt Hjerte disse skrevne Ord. Ved min Hjemkomst til Kjbenhavn har jeg det Haab, at Deres Majestt vil modtage min mundtlige, dybtflte Tak.

I allerdybeste Underdanighed

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter