Dato: 16. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 16 August 1867.

Kjre Fru Scavenius!

Ja, hvor i Verden mon dette Brev naaer til Dem? jeg vil lade det flyve til Montreux, uagtet jeg ikke er sikker paa at De er der. Grev Holstein meente at hele den Reiseplan jeg havde lagt var blevet forandret. Saalnge jeg ikke vidste dette og var paa Glorup, sagde jeg hver Dag, nu er Fru Scavenius derm nu er hun der, men dette har da altsaa ikke vret Tilfldet. Paa Glorup var Grevinden hjemme og hist godmodig og elskvrdig; vi talte meget sammen og altid paa Dansk, jeg har lovet at skaffe hende i Paris en dansk Dame der kan fortstte velsen i at tale og lse vort Sprog. Haven er meget forskjnnet og den nye Hngebro et storartet, vist meget kostbart Arbeide. Broen tager sig malerisk ud mellem de store smukke Bgetrer; den hnger mellem to gothiske Taarne fra hvilke man seer ud over Beltet til Langeland og Sjlland. Ogsaa Wladimir, men uden familie, var der; nu troer jeg endelig Grev Leon er indtruffet. Jeg reiste den 7de, Dagen efter Broens Indvielse, og tog lige til Holsteinborg; jeg saae i Afstand Borreby og senere Taarnet paa Basns, det var mig ganske underligt at kjre forbi. Veiret er i denne sidste Uge usdvanligt smukt og det er heldigt da just de franske Deputerede og Journalister besge Kjbenhavn, hvor den ene smukke Fest for dem, aflser den anden. Jeg vilde gjerne have vret med, men frygtede at det vilde blive mig for anstrngende; saaledes at vre med den ene Dag efter den anden og jeg opgav det og blev paa Holsteinborg, men naar jeg nu i Aviserne lser om den almindelige Glde, om det folkelige Liv, hrer de srdeles smukke Taler, bliver jeg ganske bld om Hjertet derved. I Tirsdags reiste Grev Holstein til Ems, Ulrik Adolph med sin Huuslrer fulgte med, de to blive i Eusen i det Hanoveranske, hvor Ulrik Adolph bruger Badet. Det glder mig at jeg i Korser dog fik den kjre Otto at see, tale med og trykke hans Haand, hils ham og Frken Luzia paa det hjerteligste. Jeg er naturligvis videbegjrlig efter at hre hvorledes Touren er gaaet i Schweiz, hvad de have seet og hvorledes de have moret sig. Det faaer jeg naturligviis frst at vi naar vi mdes. Nu flyver De vel allerede nordpaa, hjemad, dersom De ikke i Kln pludseligt skulde faae Lyst til at besge Pariser=Udstillingen. Den unge og den gamle Grevinde sende venlige Hilsener til Deres Naade; her er saa smukt paa Holsteinborg og de tre sidste Aftener have vret fortryllende deilige, med mildt stille Veir, Fuldmaane og Duft fra Lindetrerne. Gid at dette mit lille Brev maa naae til Deres Naade og at De maa vre glad og vel, ligesaa den kjre Otto og Frken Luzia. Hjerteligst og rbdigst H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus