Dato: 29. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

589. Henriette og E. Collin.

Glorup ved Nyborg den 29 Juli 1867.

Kjre Fru Collin!

Deres Mand har jo det deiligste Kildevlds Veir, Jonas det yndeligst[e]

Veir for Frer, de maa vre meget glade og naar Husets mandlige Representanter ere det, saa kjender jeg nok Fru Collins gode Hjerte, saa er hun det ogsaa, men om Louise er det, ja det maa Vorherre og Fru Lund vide.

Jeg sender Dem her et af Regnveirs Stemning gjennemvdet Brev til den meget elskvrdige Frue, der kan sidde og see ned paa Dem fra sine Sovkammervinduer. Jeg forlod i Lverdags Morges Basns, igaar reiste Fru Scavenius med Sn og Datter til653 Schweiz. Jeg er nu paa Glorup og boer i mine gamle Vrelser der ere blevne smukt pudsede op; jeg reenskriver paa min Portugals Reise for dog at bestille Noget, thi ud kan man jo ikke gaae. En Ugestid bliver jeg vel her, vender saa tilbage; LottoriLykken kom da ikke; De har nok talt ilde om mig hos Fru Fortuna, eller i det mindste sagt: Herre Gud, Madam, det er det Galeste De kan gjre at give ham de Penge, lad heller min egen Dreng faae dem! men Jonas vandt nok heller ikke. Hils Louise varmt og smukt, man kan just trnge til en varm Hilsen i dette kolde Veir. Foruden mit Brev til Fru Lund flger her, paa det andet Halvblad, en lille Skrivelse til Deres Gemal; jeg tnker at De erholder hele mit skrevne Klverblad i morgen Aften. Er Jonna Stampe med sine Pigebrn indtrufne? Hils fra mig og naar De en Dag sidder i det Graa-Veir og tnker paa en Solstraale, da husk at De sender en saadan654 til en vrdig Ven ved at sende mig samme i Form af et Brev.

Hjerteligst og rbdigst

H. C. Andersen.

Kjre Ven!

Glorup ved Skjelskjr den 29 Juli 1867

Igaar fik jeg et smukt, velskrevet Brev fra Jrgensen; jeg seer at Moses Melchior vedbliver at vre hjertens god mod ham; han har, for kort Tid, nu ogsaa Arbejde hos Bille, og jeg har vret heldig i at faae en lille Sum til ham, til at afbenytte i et Aar, men det er kun for den ene Gang jeg har erboldt det. Jeg skrev sidst til Dem at fra mig havde han 20 Rdlr og fra Bille 20; hans Formue var altsaa da 40 Rdlr som jeg bad Dem om at tage til ham, af mine Penge; senere har jeg fra Grevinde Frijs faaet 20 Rdlr fra Grevinde Holstein 20Rdlr og nu af Grev Moltke Hvitfeldt 50 Rdlr. Disse sidste tilsammen 90 Rdlr har jeg hos mig, jeg vil ikke sende samme med Posten, det er jo nmmere at De tager disse af mine Sparekasse-Penge og lgger dem til de tidligere nvnte 40 Rdlr; Jrgensens Formue er saaledes nu 130Rdlr, som De jo vil opbevare og gjre frugtbar for ham. Moses Melchior taler nok med Dem, fr han begynder paa sin Indsamling for655 Jrgensen; i eet Aar er saaledes, rigtig nok kun smaat, men dog altid Noget, srget for ham; vil De vel faae Winther til at sige hvorledes han bedst tager fat. Jrgensen maa egenligt takke Dem og Deres Kone om det gaaer ham godt, thi havde De ikke taget Dem af ham da han kom her til og hjulpet ham, da var det ikke stillet saaledes som det dog nu synes at stille sig. De ville have Deres Ln i Deres Hjerter.–Hvorledes staaer det egenligt med min Formue, naar nu 130 Rdlr drages fra denne, hvad antager De jeg da

har i det Hele f Ex ved August Maaneds Begyndelse? Lev hjertelig vel

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus