Dato: 27. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 27 Juli 1867.

Kjre Fru Melchior!

Forrige Sndag sendte jeg mit seneste Brev til Dem med et Par Ord til Thea og et Vrvle-Vers til William; siden er jo nsten gaaet en Uge, i den har jeg skrevet Breve og reenskrevet paa "mit Besg i Lissabon", det var som lagt hen; jeg var ikke oplagt til Digtning og Veiret var aldeles ikke til at flyve ud i! Regn og altid Regn! jeg fik et rart Brev fra Deres Svoger, da jeg havde sendt ham min Skrivelse for Jrgensen hvor jeg havde min egen Paategnelse, dernst Billes, Grevinde Frijs's og Grev Moltke Hvidtfeldts, denne sidste har vret saa del og elskvrdig at tegne sig for 50 Rdlr, saa at jeg derved har 110 Rdlr til Jrgensen; det er jo en god Begyndelse. I Brevet fra Deres Svoger stod ellers fortalt at De i Badet havde stdt Deres Fod, hvorledes er det hermed? Jeg hrer jo snart fra Dem! Imorges Kl 7 forlod jeg Basns og kjrte i Regn og Blst, (Sen vendte det hvide ud), til Korser, der ligger en tre Miilsvei fra Stedet. Ombord paa det lille Farti som gaaer over til Nyborg traf jeg Hr Jules Jrgensen fra Klampenborg, han var paa Veien hjem over Fyen, hvor han besger sin Ven Hofmann-Bang, Eieren af Hofmanns Gave. Det forniede mig dette Mde; jeg forrede ham den store Bouquet Roser jeg bragte med fra Basns og han vilde see at bevare den til Locle hvor han meente at vre om nogle Dage. Han bad mig bringe Dem sin rbdige Hilsen. Imorgen reiser Fru Scavenius med Sn og Datter til Schweiz i 5 Uger, jeg har lagt deres Reiseplan over Nrnberg og Lindau til Ragaz, Brunnen, Luzern, Interlaken, Bern, Montreux og Foden af Montblanc; hjem over Montreux, Fribourg, Freiburg, Mains og Kln. Hvad bliver der af Deres Schweizerreise? Jeg har brndende Lyst til at see Paris i September-Oktober fr Udstillingen er forbi; jeg saae den voxe frem og udfolde sig, jeg gad nok see den i hele sin fulde Blomst, men det bliver der nu ikke noget af; det er for dyrt. Havde jeg vundet 3oo Rdlr i Lotteriet, da var disse strax offret paa en Maaneds Flugt, men Fru Fortuna synes at nu skal jeg heller blive i Ro i Kjbenhavn, faae Noget bestilt og ikke saaledes fite om. I Nyborg hvor jeg kom Kl 11 i Dag, fandt jeg Grev Moltkes Vogn og Tjener efter mig, i flyvende Fart gik det til den gamle smukke Gaard, hvor Greven ventede med Frokosten. Han var glad og elskvrdig, Grevinden ligesaa, vi have allerede talt en Deel. Greven paalagde mig da jeg sagde at nu gik jeg at skrive til Dem, da at bringe Dem hans venlige rbdige Hilsen. Mine to Stuer, fra ldre Tid, er bleven ganske nydelige, med Fortepjano, som jeg desvrre ikke kan spille paa, smukt malet Gulv og min egen store Buste, nede i Stuen seer jeg flere prgtige Malerier af betydelig Strrelse, saaledes et norsk Landskab med Vandfald, malet af Dahl; en god Copi af Raphaels Madonna i Dresden, Originalens Strrelse. Et Sstykke af Srensen og endelig det store Stykke af Skovgaard; dette tager sig godt ud efter at vre ferniseret; Greven er meget tilfreds med det. Fra Havedren saae jeg det store, hie Springvand, der pladsker op mod Poppeltrernes Top; mere har jeg endnu ikke seet. Breve skal afsted fr otte i Aften, og jeg skynder mig derfor med at skrive dette, da jeg veed ikke hvorledes Tiden stiller sig efter Bordet. Mit nste Brev bliver til Frken Louise; hils hende og alle Brnene, ligesom Deres dle fortrffelige Svoger og hans Sster paa Teglgaarden. Fra Fru Lund paa Hellebk fik jeg i forgaars et rart Brev iflge med en Skrivelse fra Fru Collin. Hils tusinde Gange Deres kjre velsignede Mand, ligesom ogsaa min Veninde Frken Sophie Melchior og Vennerne Bloch, Watt &&. Jeg er plaget med mine Tnder og med min hire Haand.

[i marginen, s. 4:]

Hjertelige Hilsener. Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen

Hils Billes!

[i marginen, s. 2:]

I forgaars skrev Fru Ingemann at Blomsterne De syede paa Kurvens Hank endnu vare friske, ja at Knoppen af en Maaneds Rose der var sprunget ud.

Tekst fra: Niels Oxenvad