Dato: 13. maj 1867
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

578. Fra E. og Henriette Collin.

Da De nsker Brev engang endnu, vil jeg sende Dem disse faa Linier for at forklare Dem Veirligets Beskaffenhed og saaledes advare Dem imod at komme strax hjem. Igaar hele Dagen Thermometer paa 2 , idag 1 Grad og strk Snee. Vi kjrte igaar til Rungsted, naturligviis i lukket Vogn, jeg havde tykVinterfrakke og desuden Chenille men frs strkt. Nu maae Vi vente og see, om vi ikke faae Iistransport over Beltet i Maii

Vil De hilse Jules Jrgensen fra mig; jeg var for nogle Dage siden hos hans Broder Louis og fandt denne bedre end jeg nogensinde havde ventet

kun taler han daarligt.

Jonas kom da hjem Sndag d. 5. Maii, han var lidt guul og daarligt udseende, men har det forresten godt; jeg kan nu frst med Glde tnke paa vort Sommerophold, thi engang faae vi dog vel Sommer. Jeg glder mig til at fjerne mig noget fra Avisernes Politik ;jeg kan nsten ikke taale meer at lse den eller tale derom, thi der synes jo ikke at vre nogen Ende paa Nederdrgtigheden l

13de Mai

Kjere Andersen

Edvard blev afbrudt af 1000 Penge Sager og foreslog da mig at fortstte, men da han slap med det Ord Nederdrgtigheder vil jeg'ndash;uagtet der neppe findes nogen Dansk der ikke er enig med ham'ndash; dog ikke optage den Traad, men kun i et par Ord sende Dem en hjertelig Hilsen og lyknske Dem til ikke at vre i Danmark i dette gyselige Veier'ndash; Naar mine ine falde ud i Haugen mder der dem det srgelige Syn af Trer og Buskes yndige Knupper der bie dem under Vgten af den grove kolde tunge uforskammede brutale Sne, medens Vinden rusker i dem saa man godt kunne hre dem sukke, naar man forstod at lytte rigtig efter.–

Velkommen hjem til Solskin og Varme kjere Andersen

Hilsen fra Brnene og Deres

Jette C.

Nu er jeg kommet hjem fra mine Pengesager og kan fortstte. Frst vil jeg dog ikke glemme at berigtige en Misforstaaelse. Mine Ord om Jonas's strnge Tarvelighed paa Reisen have bragt Dem til at troe, at han har vret slet udstyret med Reisemidler og dette blev da en Beskyldning mod B., som er ganske ufortjent; thi denne gav, hvad Jonas ogsaa erkjender, rundeligt til en ordinair Hjemreise, men ikke til lange Udflugter og lngere Ophold paa enkelte Steder; for at kunne bringe dette ud af Renen, har J. piint sig saaledes gjennem, tildeels ogsaa af den Griller ikke at ville tage mod Tilskud, som jeg havde tilbudt ham.

Her kom idag et svensk Brev til Skalden, som ved Aabningen befandtes at vre Aftryk af et Brev, som er fundet, fra Tegner til Geijer. Det sender jeg ikke.

Vi vade i Snee.

Deres

13 Maii 1867.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost