Dato: 11. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

577

Til Henriette Collin.

Neuchatel den 11 Mai 1867

Kjre Fru Collin!

Iaftes, mod Midnat, kom jeg her til Neuchatel; Jules Jrgensen som jeg besger i Locle, indtrffer frst paa Mandag og derfor bliver jeg hernede i Sommervarmen to Dage; Alt blomstrer, Alt er grnt; hele Alperkken ligger med Snee, det er et deiligt Skue fra min Balcon ud over den blaagrnne S; oppe i Locle kommer jeg igjen ind i Vinteren, der skal jeg have i Kakkelovnen, men naar man veed, jeg kan paa Jernbanen, efter en Fart af 1 1/2 Time vre i den varme Sommer, saa er det som en indbildt Vinter man er traadt ind i. Jeg bliver i Locle fra Mandag til Mandag og beder Dem, eller Deres Mand, i den Mellemtid glde mig med et Par Ord. Sagen er, jeg bestemte at vre hjemme til Slvbrylluppet og det sagde jeg ogsaa til Kronprinsen da jeg reiste, men nu hrer jeg aldrig et Ord om Festligheder; jeg veed ikke om Dronningens Hjemreise, veed kun at Kongen af Grkenland indtrffer til Kjbenhavn den 25 Mai, altsaa Dagen fr Festen. Siig mig om hvad der er paatnkt, om De syntes jeg skulde afbryde mit Ophold herude og ile hjem; var der nu ingen Fest hvor til jeg blev indbudt, da var det hvad jeg kalder kun lidt gldeligt at jeg saaledes brd mit Foraars Ophold ude; da blev jeg heller her i Schweitz otte Dage lnger og kom ikke hjem fr de frsteDage af Juni! Voila! et godt Raad fra de bedste af Vennerne!!! De veed min Adresse Locle, Canton Neuchatel, Suisse (men i Lbet af nste Uge!) Varmen i Paris var i de sidste Dage aldeles voldsom, de lange Strkninger man har at gaae, Vogn var tidt ikke at erholde og een Dag var jeg nr segnet af Mathed.Jeg kjrte ud til Udstillingen og kom der Klokken 11 om Formiddagen, man ventede den grske Konge der Klokken 12, han kom ikke den Dag, jeg og de Andre ventede, jeg gik der fra elleve til sex, gik ideligt, og De kan tnke hvor trt jeg blev og da jeg saa vilde til Paris var ikke en Vogn at opdrive, jeg maatte gaae fra Marsmarken til Palais royal, vist en halv dansk Miil, jeg troede at jeg skulde falde om, men jeg faldt ikke og spiiste med en unvnelig Apetit og var iseng henimod Klokken 10 samme Aften. (Om den smukke Fest for mig af Skandinaverne har De vel lst).Jeg forlod iforgaars Paris, Reisen deelte jeg i to Dage, overnattede i Dijon, men leed dog af den voldsomme Solvarme. Storartet var iaftes, ved Maaneskin, Farten gjennem Jurabjergene, Tunel fulgte Tunel og ofte gik Banetoget; Hiden ved den dybe Afgrund, hele Byer laae under os, Lysene blinkede fra Husene, vi fli som i en Balon tt hen over dem i den maaneklare nat. Nu vil jeg da haabe at Jonas er i Hjemmet og at han er i god Bedring. Hils ham hjerteligt! gid at han dog var taget til Paris og kunnet vre med mig og hos mig nogle Dage! naar han skriver til Bergse bed ham da fortlle at jeg er i Udlandet!, og kan altsaa frst ved Hjemkomsten blive bekjendt med hans Bog, da skriver jeg strax. Send mig i det Brev jeg faaer, en Udklipning af hvad der fortlles i et eller andet af Bladene om Festen for mig i Paris. Siig mig Noget om Edgars og Hjalmars Reise til Paris. Jeg er glad at jeg nu er derfra, aldrig har der vret mig saa dyrt som denne Gang og hvad fik jeg saa for Pengene, ikke Bedre og ikke AIere end i gamle Dage for neppe det Halve. Watt boer imidlertid meget billigt, men paa Restaurationer, i Caffeer og i Theatene er voldsomt dyrt. Hils Drevsens og Linds. Siig Lind at jeg med Tanken om ham saae paa Usserd Klde. Hils Louise og Deres Broders.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost