Dato: 27. februar 1867
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Onsdag Morgen

Kjre Professor Andersen

Vi tr neppe faststte Spisetiden i dag frend Kl 5. Da Holstein jo for det meste kommer seent hjem fra Rigsdagen og i dag er det Marinens Anliggender som skulde drftes. - Om Aftenen efter at det blev bestemt at De vilde vre saa venlig at reservere os denne Dag paa Deres Indbydelses Liste, fik Holstein frst at vide at han som / President i Landhuusholdningsselskabet er ndsaget at mde der i Aften Kl 7 - men der er nu saa ofte desvrre kommet Noget iVeien for vort inderlige nske at se vores kjre Professor her en Middag saa jeg haabede at vi nok turde lade Alt blive uforandret. Vi have i vrigt ret havt Uheld med vore smaa Indbydelser, thi det er i Dag Grev Moltke Bregentveds fdselsdag - og i Aften spilles Comedie hos Murrays, saa at de vrige gode Venner vi tillade os at bede, enten vare hos Moltkes eller ogsaa hos Murrays hvortil der skulde gjres stor Toilette og det tidligt da Selskabet skal vre samlet Kl 8. - De finder her paa Grund af disse smaa Fataliteter derfor i dag kun Greve og Grevinde Bernstorff Kattrupp (Grevinden er fdt Mylius) med deres 3 Brn


[p tvrs af frste side]

Grevinde Bernstorff Kattrup der forleden var med hos Blok er en rigtig elskelig Qvinde. Med kjrligt poetiskt Gemyt


Den ldste Datter skal iaar confirmres og er en rigtig sd ung Pige, hun og Bodild ere kommet hinanden saa nr i denne Tid. Jeg venter endnu en ung Grev Bernstorff; det er nemlig Grev Bernstorff Gyldensteens ldste Sn. Forldrene flyttede dengang vor nuvrende Jagtlov udkom fra Gyldensteen i Fyen til deres Gods i Lauenburg da Greven er en meget, nsten alt for ivrig Jger (dog ufortalt en rigtig elskvrdig Mand) Grevinden er fra Hannover og Snnernes frste SkoleOpdragelse har vret paa tydsk. Nu har Fadereen sendt den ldste Sn hertil for at han skal lre dansk. Han er i Huset hos Professor Reinhardt og synes et godmodigt, natuligt rart ungt Menneske.

[P tvrs af sidste side:]

Tilgiv dette Morgenbrev fra Deres hengivne

Mimi Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus