Dato: 31. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

567. Til E. og Henriette Collin.

Holsteinborg ved Skjelskjr den 31 December 1866.

Kjre Ven!

Jo tilvisse, Deres Brev var, som De selv skriver, et meget interessant Brev, det klang af Guld og rede Penge, og endnu mere, det klang af Deres trofaste Hjertelag for mig. Inderlig Tak!–Jeg kan altsaa om jeg har Sundhed og Ungdom der til flyve ud igjen, lidt i denne Vaar eller denne Sommer; selv alene at vide det: jeg kan flyve ud, er at kjende Veien til Ungdomskilden. Med mit Befindende gaaer det saa, saa! jeg har faaet saa meget Gigt, at den halve var nok for en honet Familie. De 35 Graders Varme i Portugal, som aabnede alle Porer, og vist nok ikke har lukket dem forsvarligt igjen, staaer i alfor grel Modstning til vort Climats Isvind fra de russiske Stepper, jeg er endnu ikke sikker for den piinlige Tandsmerte; jeg holder mig meget inde, er srdeles forsigtig, men det murrer endnu. Igaar da Familien fra Basns kjrte til Espe tog jeg her over til Holsteinborg hvor jeg bliver i hyggelig Ro indtil den 4 Januar, da vender jeg, efter Lfte, igjen nogle Dage tilbage til Basns. Min Nytaars aften feirer jeg altsaa paa Holsteinborg og skrider der ind i det nye Aar. Det kongelige Brev De sendte mig var fra Kronprindsen, jeg havde sendt ham, paa Fredensborg, mine seneste Eventyr, men ikke seet ham siden hans Hjemkomst fra Petersborg; jeg fik nu fra ham et egenhndigt hjerteligt Brev, som ret gldede mig, De skal faae det at see. Gjr Jonas opmrksom paa at der i Figaro, det Nummer som udkom igaar, findes en meget velvillig Anmeldelse af Fra Pjazza del Populo, beed ham hilse Bergse fra mig. Nu Lev vel, et godt velsignet Nytaar, for Dem, Deres og det hele Land!

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Holsteinborg ved Skjelskjr den 31 December 1866.

Kjre Fru Collin!

Ogsaa De maa have en Morgen-Hilsen i det nye Aar, hvad det senere vil bringe hver af os og os Allesammen, ja det hrer til Gaaderne, der ligge lste nste Nytaars-Aften, Tak for Deres trofaste Venskab i det gamle Aar, Deres Omhue for mig, lige til at jeg kunde eie mit eget Ddsleie, den dyrekjbte Seng'ndash;Hvem skal jeg dog testamenntere den? i mit Testament er den endnu ikke indlagt!–Julen er nu allerede nu afsted, Juletrerne flttede paa Loftet eller ud i den aabne Gaard til Skrmsel for Spurve og Krager, der ikke lide Rester af flaggrende Guldpapir. Anden Juledag var stort Bal paa Basns: 94 Fremmede; mellem disse Familien paa Gaun og General Kaufmann med Frue, Familien fra Espe og med den Sehested Juul, der endnu maa gaae paa Krykker; Carstenskjolds fra Borreby og hele deres Slgt etc.–ogsaa Dr Steenbuch var der, han fortalte mig at han havde indbudt Jonas til i Sommeren at besge sig og haabede at han kom. Igaar tog633 Fru Scavenius med alle sine Gjster til Espe, anden Nytaars Dag gaaer det til Gaun, jeg er ogsaa indbudt men jeg foretrkker at leve i stille Hyggelighed her paa Holsteinborg, og vender frst tilbage til Basns den 4 Januar, naar der bliver mere Ro. Hils nu Deres Mand, Brn og Broder med Familie. Hils den kjre Theodor, og den vrige Familie fra

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost