Dato: 21. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr Sndag Formiddag den 21 Oct. 1866

Kjre Ven!

Lige idet Postbudet var redet afsted med Posttasken hvor i min Skrivelse laae til Dig og som Du nu har faaet, fik jeg Besg af Dr. Steenbuch, der bragte mig med straalende Ansigt en heel Pomadekrukke fyldt med Snegle, cyclostoma elegans, som vi Lrde kalde dem; han sagde at han gldede sig til at komme i Bekjendtskab med Dig og da jeg talte om de Snegle "med Hul", som jeg denne Gang ikke fandt paa Basns, lovede han at levere samme; han satte sig derpaa tilbords, det vil sige, satte sig ved mit Skrivebord og skrev et lille Epistel til Dig ... Det skal fornie mig om Du er tilfreds med mig i Snegle-Kommissionen ...

P.S.

I Dag ved Middagstid fik jeg af Steenbuch en ske fuld af De Snegle Du nskede fra Basns, de saa anderledes ud end de jeg sgte, mine vare saaledes $. De Snegle her fra Holsteinborg ere alle levende, de kunde nok holde sig saa til Sndag siger Steenbuch, komme altsaa ei i Spiritus.

Tekst fra: Solveig Brunholm