Dato: 16. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr 16 October 1866.

Kjre Ven!

De er en trofast Sjl! tak fordi De saa varmt tnker paa mig, tak fordi De strax ved Deres Hjemkomst, uagtet De har Meget at bestille, dog glder mig med Brev. Havde jeg vidst hvor De var at finde i det russiske Rige, da havde De faaet en Skrivelse fra mig, men Ingen kunde sige Besked og da jeg en Dag kom ind til Byen, (De veed maaskee at jeg ved min Ankomst der, boede ude hos Groserer Melchiors og derfra er taget her ud paa Landet), sgte jeg Deres Huus for at hre lidt om Dem, men jeg kom, uheldigviis paa en Tid, da Dren var lukket, Alle borte. Nu frst: velkommen hjem! jeg glder mig ret til at tale med Dem; jeg har faaet en Bolig paa Kongens Ny torv i Gaarden hvor Mini boer i Stuen, mit nye Hjem ligger altsaa paa Deres Vei til den danske Skueplads. - Mit forrige Brev fik De fra Bordeaux, der blev jeg hos de mange opmrksomme Venner, omtrent 14 Dage, hvorimod kun et Dgn i Paris; jeg hrte senere at man der havde ventet mig og det til Fest og Glde; jeg tog Fart over Kln og Hanover, blev paa tredie Dag i Hamborg, jeg vidste ikke da at Choleraen der var netop paa sit Hieste, man har sagt at der dde 100 paa een Dag, jeg var uvidende derom og flte ingen Ulempe. - Over Fyen gik nu Reisen og jeg fornam at jeg har Venner ogsaa i min gamle Fdeby Odense. Deilige Dage tilbragte jeg derpaa ude hos Melchiors, men jeg fik ikke skrevet Noget og har paa hele Reisen kun samlet og tegnet op; nu derimod paa Basns og Holsteinborg er jeg Flittigheden selv; helst vilde jeg og Hr Reitzel nsker det samme, at jeg fik beaandet paa Papiret de mange "Eventyr og Historier" jeg har Spirerne til, men Musaen lader sig ikke kommandere, hun vil at jeg udarbeider mine Reise-Erindringer og af disse er snart Halvdelen sat paa Papiret; det vil vare endnu en lille Tid fr jeg bringer Dem mit Bidrag til "Figaro", men det kommer og det kommer oftere, De er jo forvisset om min Deeltagelse. Vil De nu ogsaa vre saa venlig at tegne mig for Bladet, fra Octobers Begyndelse; og sende mig de Nummere der ere udkomne til Sndagen den 28 October, da er jeg sikkert i Byen og boer, som sagt, i Condittor Minis Gaard, 3die Sal. - Meget har jeg at fortlle Dem; tidt har De vret i min Tanke; jeg har nsket at vi havde vret sammen; mon vi ikke skulle engang komme paa Reise, i det mindste mdes i Paris; jeg har denne Gang begyndt at synes bedre om denne By end tidligere; dersom Boghandler Hetzel bliver ved sin Bestemmelse at udgive paa Fransk et Par af mine Bger, da tager jeg maaskee i Vaaren et lille Spring derover. Hils Henriques, Billes, Edgar Collin, Hansen og alle flles Venner fra Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Basns ved Skjelskjr 16 October 1866.

Kjre Ven!

De er en trofast Sjl! tak fordi De saa varmt tnker paa mig, tak fordi De strax ved Deres Hjemkomst, uagtet De har Meget at bestille, dog glder mig med Brev. Havde jeg vidst hvor De var at finde i det russiske Rige, da havde De faaet en Skrivelse fra mig, men Ingen kunde sige Besked og da jeg en Dag kom ind til Byen, (De veed maaskee at jeg ved min Ankomst der, boede ude hos Groserer Melchiors og derfra er taget her ud paa Landet), sgte jeg Deres Huus for at hre lidt om Dem, men jeg kom, uheldigviis paa en Tid, da Dren var lukket, Alle borte. Nu frst: velkommen hjem! jeg glder mig ret til at / tale med Dem; jeg har faaet en Bolig paa Kongens Ny torv i Gaarden hvor Mini boer i Stuen, mit nye Hjem ligger altsaa paa Deres Vei til den danske Skueplads. - Mit forrige Brev fik De fra Bordeaux, der blev jeg hos de mange opmrksomme Venner, omtrent 14 Dage, hvorimod kun et Dgn i Paris; jeg hrte senere at man der havde ventet mig og det til Fest og Glde; jeg tog Fart over Kln og Hanover, blev paa tredie Dag i Hamborg, jeg vidste ikke da at Choleraen der var netop paa sit Hieste, man har sagt at der dde 100 paa een Dag, jeg var uvidende derom og flte ingen Ulempe. - Over Fyen gik nu Reisen og jeg fornam at jeg har Venner ogsaa i min gamle / Fdeby Odense. Deilige Dage tilbragte jeg derpaa ude hos Melchiors, men jeg fik ikke skrevet Noget og har paa hele Reisen kun samlet og tegnet op; nu derimod paa Basns og Holsteinborg er jeg Flittigheden selv; helst vilde jeg og Hr Reitzel nsker det samme, at jeg fik beaandet paa Papiret de mange "Eventyr og Historier" jeg har Spirerne til, men Musaen lader sig ikke kommandere, hun vil at jeg udarbeider mine Reise-Erindringer og af disse er snart Halvdelen sat paa Papiret; det vil vare endnu en lille Tid fr jeg bringer Dem mit Bidrag til "Figaro", men det kommer og det kommer oftere, De er jo forvisset om min Deeltagelse. Vil De nu ogsaa vre saa venlig at tegne mig for Bladet, fra Octobers /Begyndelse; og sende mig de Nummere der ere udkomne til Sndagen den 28 October, da er jeg sikkert i Byen og boer, som sagt, i Condittor Minis Gaard, 3die Sal. - Meget har jeg at fortlle Dem; tidt har De vret i min Tanke; jeg har nsket at vi havde vret sammen; mon vi ikke skulle engang komme paa Reise, i det mindste mdes i Paris; jeg har denne Gang begyndt at synes bedre om denne By end tidligere; dersom Boghandler Hetzel bliver ved sin Bestemmelse at udgive paa Fransk et Par af mine Bger, da tager jeg maaskee i Vaaren et lille Spring derover. Hils Henriques, Billes, Edgar Collin, Hansen og alle flles Venner fra Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90. 29-32)