Dato: 30. september 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

556. Til E. Collin.

Holsteinborg ved Skjelskjr den 30 Sept 1866.

Kjre Ven!

Dette Brev kommer frst afsted imorgen tidlig, det er i Morgenstunden at Posten gaaer herfra. Jeg forlod da igaar Melchiors, hvor jeg har nydt stor Gjstfrihed og utrolig Opmrksomhed. Den sidste Middag, som desvrre ikke Jonas tog Deel i, var srdeles livlig; jeg havde faaet Lov at indbyde Rasmus Nielsen; hans Bekjendtskab havde Melchiors stor Lyst til at gjre, han, med hans Frue bleve indbudte og Nielsen var hist underholdende og livlig, ogsaa Redacteur Bille med Frue var der; min Skaal blev udbragt af Melchior og Rasmus Nielsen gav et livligt, for mig smigrende Bilag. Block, der kom noget syg, blev rask og livlig, det var en smuk Middag og Aften. Igaar Formiddags fulgte Fru Melchior mig til Banegaarden og halvfire naaede jeg, om Eftermiddagen, Sor, hvor en lukket Vogn fra Holsteinborg, ventede paa mig med Blomster og Druer, jeg foer strax afsted, derimod maatte Toget vente, i det et Tog med Gruus og Materiale var kommet ud af Skinnerne og standste, for enTid, Godstoget. Lidt efter 6 havde jeg kjrt de fire Miil og kom til Middagsbordet som ventede mig. To Danebrogs Vimpler vaiede ved Huusdren, Greven, hans gamle Moder og Brnene toge mod mig, Grevinden var desvrre syg, havde Feber og maatte derfor lgge sig tilsengs, i Dag har Lgen vret her, han siger at hun en 8 Dage maa blive tilsengs, Greven tager i Forretninger ind til Byen Onsdag morgen; jeg har derfor bestemt at jeg allerede Tirsdag (den 2den Oct :) tager over til Basns og da senere, naar jeg reiser tilbage til Kjbenhavn, kommer herover til Holsteinborg en 8 Dages Tid, det vil sige, dersom Grevinden, som vi haabe, bliver saa vel til den Tid. Dersom altsaa Breve indtrffe til mig, gaae de strax til Basns ved Skjelskjr. Veiret er i Dag deiligt, som ogsaa glder mig for Drevsens der i Dag ere paa Christinelund. Min Dagligstue stder op til Kirken her paa Holsteinborg; medens jeg skriver dette lyder Orgelet ind til mig. Jeg har nyligt, gjennem den halv aabne Dr, hrt Prdiken af Fenger. I Dag er her stor Confirmation. Ude er der en Sol og Farvepragt Bladene ere grnne, gule og rde. Skovene ovre paa erne synes at svmme paa Vandet. Frugttrernes Grene bie sig under den modne Frugt; Pragtblomster jeg kjender fra Lissabon, hilse paa mig og selv i min Stue har jeg det deiligste Blomsterbord med duftende Roser og det fine hngende Venushaar. Hils Deres Kone, Jonas, Louise, Theodor og Thybergs

Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost