Dato: 8. juni 1866
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

541. Fra E. og Henriette Collin.

8 Maii [C: 8 Juni] 1866.

Nu nrmer sig den Tid, paa hvilken jeg pleier at blive ubehagelig ligeoverfor mine Medmennesker i det selskabelige Livnemlig Terminen. Jeg skynder mig derfor med at skrive medens jeg endnu er behagelig. Frst melder jeg da, at jeg i en forfrdelig Hast maatte expedere Kassen med Bger og Buste, som jeg haaber at De rigtig modtager. Jeg har endnu ikke hrt, om De senere fik det Brev fra mig, som jeg skrev inden Deres Ankomst til Lissabon. Idag har vi Fredhvad har vi imorgen? Hver Time vente vi at hre, at Uveiret er brudt ls og at de tydske Brdre slagte hinandenkunne vi blive udenfor dette? Lykkelige Portugal! som ikke har Slesvigholstenere og ikke engang en 11 Junii Termin.

Under alle disse store Eventualiteter bre vi her hjemme os ad som om der var Fred og ingen Fare; og hvad Andet skal man gjre. Vi forberede vor Udflytning til Hellebk i nste Uge, naar jeg har endt Terminen; endnu sysler jeg daglig med mit Bogliebhaberi. Derved falder det mig ind, at der udkom i 1842 en Fortlling af Pseudonymen Johannes Jacobs, (den hed Konstnerfamilien), hvortil De skrev en Fortale; erindrer De, hvem denne Pseudonym er? Var det Magnus? Kunde De skaffe mig den portugisiske Oversttelse af Kirkeklokken i Farum, og mulig af andre danica, var det jo meget moersomt.

Kranold har forlangt sin Afsked; om det bliver til Alvor, vides ikke endnu; man har nok ondt for at finde en Stedfortrder. Skulde de portugisiske Aviser udsprede det Rygte, at jeg skal vre hans Efterflger, saa kan De frit stole paa, at det er Lgn.

d. 9de. Igaar Efterm. kom Deres Brev til Jette, dateret 29 Maii. Endelig seer jeg da, at De har faaet noget Brev fra os, men ikke om De har faaet alle; dette skal vre det tredie, som jeg har expederet til Lissabon.

Da Pakken med Busten etc. blev expederet samme Dag som jeg fik Deres Reqvisition, kan jeg nu ikke skaffe Photographier med den Leilighed. Jeg sender dog Deres sidste Seddel til Photograph Hansen, eller rettere: jeg skal idag bringe ham den og undersge, om denne Bagatel ikke kan blive sendt Dem paa en anden billig Maade.

Jeg troer bestemt at kunne huske, at den Kaskjet, som O'Neill siger at jeg havde, saae saaledes ud: [RED: Her har E. Collin tegnet en Kasket.]

De hollandske Bger fik jeg rigtig. Har jeg ikke meldt Dem dette og takket derfor.

Idag begynder jeg Terminen, er derfor noget absent, men bestandig Deres E. Collin.

Det var jo et deiligt Brev kjere Andersen, og Deres gamle velbekjendte Reiselykke, har fulgt Dem, dennegang som altidDe kan rigtignok sige, som en fattig Skomagerkone med 11 Brn, imorges sagde til mig Gud hvor Vor herre er yndig! det var et Taknemligheds Udbrud over at hendes Datter som er blind paa det ene ie, ikke ogsaa blev det paa det Andet.De er lykkelig og vel i den portugisiske Havn og denne Havn er et kjerligt og lykkeligt Familieskjd, det er Enden paa Deres mange ngstelser og Bekymringer, som jeg ivrigt ganske kunde gaae ind paa; Om nu end Solen skinner lidt strkere paa Dem, end De holder af, saa sger De Hvile i Skyggen, og naar De saa kommer hjem og fryser med os Andre, saa tnker De med Lngsel paa Lisabons Solskin. Det bedste jeg idag har at melde Dem kjere Andersen, er at Alt er uforandret her og i Familien, Edvard lnges som et Barn efter Hellebk og jeg glder mig stille til Livet langt fra den urolige By, hvor hele Avisen er fyldt med annoncer om Forlystelser af Alle Arter, isr den Syngende.Det kraftigste Lokkemiddel synes Sangerinderne at vre og denne ulykkelige Klasse af Vsner oversvmmer ByenForleden stod i Avisen 16 klare Nedderdele for Sangerinder, er tilkjbs.Det forekommer mig srgelig characteristisk.I disse Dage er Aviserne opfyldte af Valgbetragtninger, og der siges naturligvis mange haarde Ord, De lser jo Dagbladet, og faar altsaa Alt at hre, den stakkels Dagmar skal jo nu modtage 2 russiske Storfyrster, mon hun skal vlge? Keiseren kan jo vlge hvem han selv vil til sin EfterflgerDer fortlles at Napoleon vil at vor Kronprinds skal givtes med den svenske eneste Prindsesse, og naar han vil, saa vil vi vel ogsaaNB Folket, Kronprindsen skal meget ndig ville.

For 14 Dage siden havde vi en Angest af en egen Natur her i Huset, Louise var syg, blev fuld af rde Pletter og Emil erklrede det for Kopper. Vi indrettede strax hele Huset derefter og Vaagekonen og jeg vare de Eneste hos hendemen det viste sig snart Gudskelov! at det var en mere uskyldig Sygdom, og faae Dage efter var hun oppe igjen.

Nu er Papiret fuldt og jeg har kun Familiens Hilsner og mine egne gode nsker for Dem kjere AndersenLev vel, skriv snart! Deres Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost