Dato: 1. juni 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel, Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Lissabon den 1ste Juni 1866.

Kjre Ven!

De har endnu ikke hrt fra mig og dog er De saa tidt i min Tanke, De er jo mine aandelige Brns Pleiefader; i Dag maa De have et Brev fra mig med saa varmt et Haandtryk som dette kan lgges ind i en Skrivelse, dernst Hilsener til hele Familien og Omgivelsen i Huset; der er nu srligt vor fortrffelige Hr Mller, han har nok allerede saa smaat begyndt med at lse Korrectur paa de nye Oplag?

Min hele Reise, har nsten vret en Festreise; mine Skrifter synes endnu mere udbredte og kjendte end jeg turde tro; rundt om har jeg fundet Venner der kappedes om at gjre mig Opholdet behageligt. Jeg var nr groet fast i Holland, og jeg har flt mig ganske hjemlig baade i Belgien og Frankerige, hjemlig, som aldrig fr. I Paris opsgte jeg naturligviis strax Frhlich der viiste mig flere nydelige Udkast til de Tegninger han giver Deres nye Udgave af "Eventyr og Historier". Disse skulle jo udkomme hefteviis, og i den Orden som tidligere, hvor imidlertid et eller andet Eventyr allerede er illustreret af Pedersen og derfor optaget i de to Bind der brer hans Navn, maa det Eventyr naturligviis udelades i det nye Hefte, men derved faae vi Leilighed til at give efterhaanden - de flere Smaastykker som endnu findes spredte i Blade og Folkecalendere. - Ved Juletid kommer jo nu frste Hefte med Frhlichs Billeder, der maa vi udelade "Flaskehalsen", da dette Eventyr alt findes mellem de der hre til Pedersens Samling; men vi kunne da istedet optage, f Ex: "Sommergjkken", der staaer i en af Lose-Delbancos Folkecalendere, eller nsker De heller et mindre, f E: "Thepotten", det fylder kun eet Blad, og da give vi "Sommergjkken" Plads i andet Hefte, der er forholdsviis tyndt i Arkantal og altsaa behver et strre Eventyr; men begge nysnvnte maa snarest sendes til Frhlich for at han betids kan levere sine Tegninger. - I Paris, tnker jeg vil snart komme, i god fransk Oversttelse - , et Par af mine Skrifter, den bekjendte Boghandler Hetzel talte til mig derom.

Over Bordeaux og Madrid gik nu Reisen, men herfra blev den meget besvrlig, da Jernbanen endnu ikke er fuldfrt. I to Dage og tre ntter foer jeg uafbrudt afsted; jeg havde sandelig ikke troet at jeg saaledes kunde holde ud; vre paa Farten hele 60 Timer. I den maaneklare Nat jog jeg fremad over Stok og Steen; hvilken Eensomhed! hvilket storartet de! faae Mennesker saae jeg, langt er her mellem Byerne; Mad og Drikke maatte jeg fre med mig, det gik afsted, altid afsted. Ved Badajos hvor man kommer ind i Portugal bliver Scenen livligere; Markerne staae frodige med Korn og store Trer, Huse og Byer skinne pyntelige hvide mellem alt det Grnne. Sndagmorgen den 6 Mai kom jeg til Lissabon og tog strax ud paa Landet til min Ven Georg O'Neill, hvis Landsted ligger hit og smukt med den deiligste Udsigt baade til Tajo og til Cintra. Det danske Flag vaier i Haven, det danske Sprog tales inde i Huset, her er saa hjemligt og godt. Jevnlig seer jeg danske Skippere, her ere ikke faae.

Den Dag det franske Dampskib kom fra Bordeaux og man ventede at jeg var ombord, havde de danske Skibe alle heist Danebrogsflag til Hilsen, det rrte mig, det var den deiligste Hylding. Jeg er allerede indfrt i flere af de frste Familier og har gjort Bekjendtskab med et Par af de betydeligste Digtere, saaledes med Castilho, der nok er den meest lste og kjendte; han har vret blind fra sit 6 Aar og er gift med en dansktalende Dame, Datter af den engang i Helsingr vrende portugisiske Konsul Vidal; ved hendes Hjlp har Castilho oversat paa portugisisk: Digte af Baggesen, ehlenschlger og Boye; "Kirkeklokken i Farum" har srligt vundet Bifald.

Det vilde glde mig meget om jeg fik et fornieligt Brev fra Dem; min Adresse er: Monsieur, Msr: Georg O'Neill, Chevalier, Consule du Danemarc a Lisbonne. -

Nste Uge tilbringer jeg i Setubal, men vender saa igjen tilbage her, i den strkeste Varme maaskee at blive i Cintra.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 35-36)