Dato: 30. april 1866
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

535. Fra E. Collin.

Nei, jeg skrev rigtignok ikke efter Deres forrige Brev, da jeg ikke var sikker paa, at det kunde naae Dem, hvis De reiste; dernst troede jeg igrunden, at De vilde opgive Reisen. Men denne Betnkelighed er jo nu, som vel er, overstaaet, og jeg haaber at De skal have Fornielse deraf.–Den mexikanske Orden har jeg nu faaet, og jeg har paa sdvanlig Maade ansgt om Kongl. Tilladelse til at anlgge og bre den. Der er ikke stor Stads ved denne Decoration; Baandet er nederdrgtig stygt.

Deres Spaniere gik da i forrige Uge sammen med Nei, men det har ikke vret nok til at lokke Publicum, som stter de Penge, det har tilovers fra Italienerne, overstyr paa Jdinden og de Nygifte. Paa Lrdag er det ansat med Ponte molle, hvis Bournonville ikke faaer det smidt overende. Men herom vil nok Kranold skrive til Dem. Jeg sender ham idag Deres Adresse.

Jeg har en dunkel Anelse om at jeg kan huske Deres Vrt; jeg har en Erindring om to ikke fuldvoxne Ynglinge med noget bruunlig Teint, mrkt Haar og store ildfulde ine. De kan nu sprge ham, om han vil kjendes ved dette Billede.–Det glder mig at De syntes godt om Ristori; hendes Personlighed har paa en mrkelig Maade indprget sig i min Erindring; jeg saae hende blandt andet ogsaa som Medea.–Nu har De vel faaet nok af Veddelb; det var jo en flau Misforstaaelse, som De fortller mig fra Bordeaux.

Vi have deiligt Veir herhjemme og jeg tnker derfor strkt paa snart at flytte til Hellebk. Naar Vorherre vil lgge sin Velsignelse i dette Ophold, kan jeg jo have megen Glde, da Jonas nu kan vre stadig hos os. Han har nemlig i Lrdags absolveret sin Magister-Examen og fler sig fri som Fuglen i Luften.

d. 30te. Idag tager jeg mine Ord om det deilige Veir tilbage. Thermometret viste imorges 2 Grader. Det kan have lange Udsigter med vor Landliggen.

Vil De hre en lille Historie. En lille Pige skulde til sin Lrerinde skrive en Besvarelse af det opgivne Sprgsmaal: Hvorledes Taalmodighed belnnes. Hun skrev: Der var engang to Folk der vare gifte sammen, det var en Mand og en Kone; de vilde saa gjerne have nogle smaa Brn, men de fik ingen. Saa reiste Manden til Amerika og ventede im 10 Aar; og da han saa kom hjem, saa havde hans Kone faaet 8 Brn. Saaledes belnnes Taalmodighed.

Her var for nogle Dage siden en ung smuk Amerikaner, som vilde presenteres for Dem. Han medbragte en aaben Anbefalingsskrivelse, en lille Seddel, fra Longfellow; han reiste Dagen efter. Tillige afleverede han en ny Bog af L. til Dem. Agter De at skrive til Longfellow og takke o. desl., kan jeg jo sende Dem Brevet eller afskrive de faa Ord i mit nste Brev.

Stop, det kan jeg gjre strax:

My Dear Sir.

Cambridge near Boston March. 13. 1866.

May I so far trust to the magnetism of literary sympathie as to present the bearer, Mr Charles G. Falls, a student in our university, who is obliged to leave his studies for a while, on account of his health. I should not like to have him pass through Copenhagen without calling to pay his respects to you. He brings you my last volume of poems, which I beg you accept as a mark of sincere regard and admiration I remain, my Dear Sir, your[s] truly L.

Og hermed Lev vel!

Deres

30/4 66.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost