Dato: 21. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen, Hans Thomas Mathias Steenbuch   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr

Sndag Formiddag den 21 Oct: 1866.

Kjre Ven!

Lige idet Postbudet var redet afsted med Posttasken hvor i min Skrivelse laae til Dig og som Du nu har faaet, fik jeg Besg af Hr Dr: Steenbuch, der bragte mig med straalende Ansigt en heel Pomadekrukke fyldt med Snegle cyclostoma elegans, som vi Lrde kalde dem, han sagde at han gldede sig til at komme i Bekjendtskab med Dig og da jeg talte om de Snegle, "med Hul, som jeg denne Gang ikke fandt paa Basns, lovede han at levere samme; han satte sig derpaa tilbords, det vil sige, satte sig ved mit Skrivebord og skrevet lille Epistel til Dig med Overskrift Hr Collin, da jeg aldeles ikke vidste din Tittel, men sagde at Du var Noget ved en lrd Skole, havde den Examen, men om / Du var Magister eller Sligt, var jeg ikke inde i; skriv kun Hr Jonas Collin, men han har ikke vovet at stte Fornavn. Det skal fornie mig om Du er tilfreds med mig i Sneglekomissionen, Du kan da sige din Moder at jeg ikke er den Eneste der er udmrket i at udrette Noget for sine Venner, udrette med Samvittighedsfuldhed og det bedste Hjerte.

Paa Fredag-Morgen kjrer jeg til Sor, og Sndag Formiddag haaber jeg at naae Kjbenhavn; Mandag Middag spiser jeg hos dine Forldre hils dem og Luise, item Theodor

din Ven

H.C. Andersen

E.S.

I Dag ved Middagstid fik jeg af Steenbuch en ske fuld af de Snegle Du nskede fra Basns, de saa anderledes ud end de jeg sgte, men vare saaledes. [koglelignende tegning] De Sager her fra Holsteinborg ere alle Levende, de kunne nok holde sig saa til Sndag siger Steenbuch, komme altsaa ei i Spiritus./

[Fra dr. Steenbuch:]

Hr Collin!

Hermed har jeg den Fornielse at sende Dem nogle Expl af Cyclostoma elegans samlede ved Bisserup. De fleste ere vistnok levende, og naar De stter dem paa fugtigt Mos, kan De vel nok faae dem til at krybe ud. - At de findes paa Orm er en Feiltagelse. Jeg skal ogsaa levere Prof Andersen Expl af Helix strigella, som jeg har taget her ved Holsteinborg. - Er der ellers andet, som De kunde nske af hvad jeg har, skal det vre mig kjrt at trde i Forbindelse med Dem. De vil kunne see i Mrchs fauna, hvad jeg omtrent har; dog noget meer og noget mindre. Der er Ting, som jeg kun har enkelte Expl af. Skulde De have Overfldighed af spanske eller andre Sager, vilde jeg med Taknemmelighed modtage Expl i Bytte. - Af exotiske Blddyr har jeg en Samling paa hen ved 5000 Arter, heriblandt ogsaa flere Doubletter, som jeg kunde undvre, hvis De har Brug for dem.

rbdigst Steenbuch

Holsteinborg 21/10 66.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 96-98)