Dato: 22. september 1865
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

496. Fra E. og Henriette Collin.

Kjre Andersen. Deres Brev modtog jeg idag og svarer strax. HovedResultatet af Deres Brev'ndash;nstefter at De befinder Dem vel'ndash;er, at der er dyrt at leve i Stockholm, hvilket er meget ubehageligt for En, der nok kunde have Lyst til at besge dette Sted, maaskee ad Aare.

Vore Nyheder kjender De vel af Aviserne, navnlig at General Meza er dd; Kongen er idag hjemkommet fra sin jydske Reise. Mine private Nyheder ere ikke gode, forsaavidt Augusta angaaer; hun er faldet tilbage og hendes Tilstand maa vel nu kaldes haabls. Den arme Gottlieb forflges dog af Sorg; hans eneste Glde i en lang Aarrkke'ndash;Einars Forlovelse med Elna'ndash;kommer netop paa en Tid, da hans Sind ikke kan vre aabent for Glde; og der er noget veemodigt ved, at et af Augustas store nsker opfyldes frst da det er for seent for hende til at skjnne derpaa.

Jeg maa bede Dem hilse min gamle Ven Gravenhorst. Som Bogliebhaber regner jeg ham desuden blandt mine Velgjrere (De indtager den frste Plads blandt disse) da han engang forrede mig nogle svenske Holbergiana; han opfyldte dengang ikke mit nske at kjbe dem for mig, og derfor kan jeg ikke oftere henvende mig til ham desangaaende. Men trffer De paa nogen Anden, der vilde virke derfor, saa vilde jeg vre meget taknemmelig for at faae hvilkesomhelst svenske Bearbejdelser af dansk Aesthetik (isr dog Holberg) . Af Dem har jeg kun Improvisatoren og Spelmannen.

Naar De kommer til Upsala, maa De ikke glemme at bringe en Hilsen fra os Alle til Mag. Floderus med Fornavn Mustapha. Maaskee han nu er noget meer end Magister.

Vi have stadig det magelseste Veir og jeg rgrer mig ikke lidet over at vi ere flyttede ind. Jeg mrker allerede Byluftens Indflydelse.

En nogenlunde vigtig politisk Nyhed kommer i dette ieblik: Grundlovsforandringen er vedtaget i Rigsraadet. Dette er dog en Begyndelse paa Enden.–Men nu vil jeg gjre en Ende paa dette Brevs Begyndelse, overladende Resten til Jette. Deres

22/9 65.

E. Collin.

Convoluten har jeg taget af indlagte Brev.

Som sdvanlig kjere Andersen, tager jeg fat hvor Edvard slipper'ndash;Af hans Brev kjender De jo nu baade Glden og Sorgen i Familien, thi Einars Forlovelse med Elna er virkelig af os Alle blevet betragtet som noget rigtig Godt forsaavidt menneskelige ine kunne see.–Einar har sendt Dem et Forlovelses Kort, men kun skrevet Professor Andersen Stokholm saa det vel er uvist om det har fundet Dem, han ville senere skrive'ndash;Gusta ligger bevidstls, men Gudskeelov uden Lidelser, og denne Tilstand har nu varet flere Dage og vil vel ende med Dden, dog kan man jo ikke vide om hendes store Livskraft engang endnu skulle kunne seire....

–Her hos os er Alt ved det Gamle, Edvard gaar i Sparekassen,Jonas paa Museer, Louise paa Langelinie for at mindes Hellebk og jeg til gamle syge eller sorgfulde Veninder, hvoraf jeg for Tiden har adskillige.

Scharling besgte os igaar[ ;] han har gjort en deilig Reise i Norge og vret oppe i Finmarken og seet Midnatssolen'ndash;Theodor er idag paa Jagt og saa har han det jo godt, han kommer jevnlig hjem med en eller anden morsom lille Theaterhistorie og besgte igaar Hr. Paetz som nu har aabnet!

,0 sit photografiske Attelier i Bredgade.

–Nu synes jeg De kan have nok af mit Vissevas kjere Andersen og De har neppe noget imod at jeg hermed siger Dem Lev vel, gid De maa have det rigtig fornieligt og komme glad og forynget hjem til Deres Venner og Veninde

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost