Dato: 18. september 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

495. Til E. Collin.

Stockholm den 18 September 1865.

Kjre Ven!

Ja, om jeg skriver til Dem eller Deres Kone kommer jo lige ud paa Eet, de lse det Skrevne Begge og jeg begynder nu med at skrive til Dem. Det blste en heel Storm om Morgenen, da jeg op ad Formiddagen tog afsted, Sen var i Bevgelse, men i halvanden Time naaede jeg Malm; der var saa kjedeligt at jeg gik iseng Klokken otte, men saa var jeg ogsaa oppe nste Morgen Klokken 5. Henriques skulde indtrffe efter halv to og da skulde vi sammen reise til Jnkjpping, men Banetoget indtrffer der frst Klokken 10 om Aftenen, og den hele smukke Landstrkning op mod Vettern fares derfor forbii Mulm og Mrke jeg hrte nu i Malm at der gik et noget langsomt Tog fra 7 om Morge[nen] til 6 om Aftenen, med dette kunde jeg faae Egnen at see, men maatte kjre 3 Timer lnger end med Iiltoget, der nst svigtede jeg ogsaa Henriques; jeg overveiede Sagen og Skrk for den lange Formiddag i Malm gjorte Udslaget; et Brev lagt af paa Banegaarden underrettede Henriques om at jeg var afsted. Det gik ret hurtigt det hele Tog, men der vare alfor mange og lange Ophold og det var ganske Aften da jeg kom i Qvarteer i Jnkjpping. Hotellet der er ganske storartet, som eet af de betydeligste i Schweitz, jeg fik et godt Vrelse med den deiligste Udsigt over Sen men meget dyrt. (9 U Dansk) . Tt ved mig fik jeg et Vrelse til Henriques der vare meget glade ved [at] samles med mig; de gik Morgenen derpaa til Gtheborg. Jeg blev til nste Eftermiddag og gik da til Falkjping hvor der var et jvnt, gte svensk Hotel, med Gran Qviste paa Gulvet, jeg fik det Vrelse og den Seng533, hvori Kong Carl havde fornyelig sovet. I Aftes Klokken 6 naaede jeg med Iiltoget Stockholm; paa Veien og paa Stationerne traf jeg flere Svenske som kjendte mig efter mit Portrt, jeg traf ogsaa en Bekjendt fra mit frste Besg i Lund for nogle og 20 Aar siden, en Grev Lewenhaupt, hvis Sster er gift med vor danske Minister Grev Plessen. Han har i Dag med sin Broder besgt mig i Hotellet og indbudt mig til sig paa Hjemreisen, han boer ikke langt fra Jernbanen, men da han om ikke lang Tid skal reise, kommer jeg neppe saa betids. Jeg havde af vor gode Musikhandler Lose faaet Lfte om at der skulde i Rudbergs Hotel, vre bestilt Vrelse til mig; han sagde mig ved Afreisen at han havde skrevet til Hr Normann der er gift med Neruda; men da jeg kom her var intet Vrelse bestilt og der fandtes intet. En Grosshandler jeg havde reist med havde derimod faaet eet og tilbd mig for Natten at dele det med sig'ndash;Manden var dannet og velvillig, jeg tog derimod, men var rgerlig at der ikke var srget bedre for mig. Hr. Normann hrer nok ikke til de meget practiske534, eller ogsaa har han ikke faaet Brevet.

Senere paa Aftenen.

Nu kommer jeg fra Operaen, jeg har hrt Den sorte Domino. Theater Intendanten Baron Steding har tilbudt mig sin Loge hver Aften jeg er her; han er Theater Intendant, jeg kan dernst ogsaa tage Plads i Amphieteatret, der var jeg nu iaften, den Plads koster i danske Penge 2 Rdlr. Jeg har ogsaa fri Adgang i det mindre Theater; men de fleste Bekjendte ere endnu paa Landet, saaledes Kammerherre Beskov og Frken Bremer. I Dag havde jeg Besg af Kammerherre Sick der forestiller vor Gesandt i Plessens Fravrelse. Imorgen spise rjeg hos hans Svoger Dr Gravenhorst. Etatsraad Tang med Datter have lagt Kort til mig, men jeg har ikke seet dem, de reise hjem imorgen. Hils Deres Kone, Jonas, Louise, hele Familien. Breve til mig sendes til den danske Legation. Lev vel, her er meget dyrt. Deres

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Jeg har nu talt med Normann[ ;] han har frst faaet Loses Brev Sndag Aften og er altsaa undskyldt.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost