Dato: 26. juli 1865
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

492. Fra Henriette Collin. Hellebk Onsdag Aften Klokken strax 11[26/7 1865]

Kjere Andersen!

Jeg sidder og vnter paa Edvard og Jonas som skal komme fra Kjbenhavn og jeg er inderlig trang om Hjertet ved Tanken om hvad Budskab de vil medbringe fra vort Hjem hvor Gusta, som De veed, boer og hvor hun saavidt vi Mennesker kunne see vil ende sit christelige kjerlighedsfulde Liv.–Igaar blev der telegraferet efter Arthur, for hans Skyld antager jeg, thi Gusta er ligegyldig for Alt hvad hun tidligere har levet for.

Tak fordi De gik ind paa mit Forslag at sge at vkke Interesse for Ilia hos den grevelige Familie, det er jo dog muligt at der vil blive udrettet lidt til hendes Trst og Hjelp uagtet Een Yttring af Grevinden, som De i Deres Brev gjentager, nedslog mit Haab ligesom den forekom mig noget uforstaaelig.–Hun beklagede nemlig at Ilia F ikke var ene da der saa lettere kunne gjres noget for hende, nu var der 6 Brn og det var altsaa en heel Familie som skulle hjelpes–dersom Ilia var ene tr[n]gte hun ikke til Hjelp saalnge hun kunde arbeide paa Een af de mange Maader hun ville have at vlge imellem, det er netop paa Grund af de 6 Brn hun trnger til at gode Mennesker ville hjelpe hende til Fde Klder og Varme, hun selv giver dem jo sit Liv, sine sjlelige og legemlige Krfter, sin Nattero og alle sine Tanker.–

Nu kom Edvard og Jonas hjem, Gusta ligger med Iis paa Hovedet og phantaserer strkt, hun kjendte dog Edvard, men der er neppe nogen Tvivel om at hendes Tilstand ender med Dden, Hendes Sygdom er en Hjerne Atrophie'ndash;

Sophie Pedersen er hos os i denne Tid, og hendes Moder har vaaget flere Ntter hos Gusta og er dem vistnok en trofast Sttte, ligesom hun var det for Bedstefader.–

Jeg ville nok nske at De kunde rigtig lre Hellebks Skjnheder at kjende, kjere Andersen, her er vidunderlig deiligt paa de forskelligste Maader'ndash;For mig flyver Tiden, for Herrene gaaer den med Fiskeri som

Edvard og Jonas morer dem fortrffeligt med, Theodor kjeder sig adskilligt og jeg minder ham stadigt om at det samme gjr han i Kjbenhavn om Somren.–

Bliv ikke vred for de mange Klatter i mit Brev kjere Andersen og tag til takke med disse Hastvrks Linier fra

Deres Jette Collin.

Edvard siger jeg skal sende mit Brev til Christinelund'ndash;hils der fra mig saa mange mange Gange.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost