Dato: 1. juni 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

- Basns ved Skjelskjr den 1te Juni 1865!

Kjre Fru Koch !!

Meget lnges jeg efter at vide hvor i Verden dog nu Henny kan vre! Jeg lgger her med Brevet et Par Ord til ham. I en anden Verdensdeel vil han lse Dem, gid jeg var med! Hvorledes staaer det til i Deres egen lille Huuskreds? Brnene tumle sig vel i Haven, min lille "Enedatter"l sger at stte sin Villie igjennem og liden Karen smiler skikkelig og god til alle de andres Lystighed. Hils Jrgen og alle de andre fire Smaapiger.!

Jeg reiste da herud til Basns forrige Onsdag; de frste Dage vare ganske Fyldig Varme, men nu have vi det koldt nok, altfor koldt. Det var en underlig Maaned Mai, den havde baade Sommer og Efteraar; og i forgaars da der var start Valg-Rre, ogsaa i Skjelskjr, blste her en Storm, saa at / store Grantrer i Haven rykkedes op med Rod eller knkkedes over som Rr. Kirsbrtrerne hnge med visne Blade og al Frugten ligger stret hen over Jorden. - Glder De mig med et Brev da lad mig endelig hre en Deel om Henny og om Dem alle hjemme. Fik De saa "Figaros Bryllup" at hre? det var mig et Savn at miste den Nydelse, isr den at hre den unge Hr Hansen synge Grev Almavines Parti. Herude lser jeg, efter mange Aars Hvile, Heines Skrifter, de smager mig dog ikke som fr, han er vel en sand Poet, men jager om som en banal Elverpige og viser altfortidt den hele Ryg; han er ugudelig og letfrdig og nedskriver Stninger som man ikke engang i besindig Tilstand skulde sige. - Jeg bliver her paa Basns Pintsen over, tnker da paa at reise til / Jylland og bliver en fjorten Dage paa Frisenborg; glder De mig imidlertid med et Brev da lad det, indtil videre gaae her til "Basns ved Skjelskjr". Naar Deres Svigerdatter kommer ud til sine Forldre da beed hende at hilse dem fra mig. Jeg var, som De veed, saa gjerne taget der ud hendes Faders Fdselsdag, men var skrkkelig forkjlet, det blev ikke stort bedre til jeg forlod Byen, og endnu hoster jeg, som jeg havde gammelmands Hosten. Jeg skriver fra Basns eller Frisenborg til Conferentsraad Hauch. Lev nu frisk i Sind og tnk imellem paa Deres taknemmelig hengivne H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus