Dato: 2. januar 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 2den Januar 1865.

Kjre Fru Henriques!

Deres kjre Brev modtog jeg iaftes og skriver nu strax igjen for at bringe min Tak til Dem og min Undskyldning hos Deres Mand at han ikke paa sin Fdselsdag fik Lyknskning fra mig; jeg erindrede vel at denne indtraf ved Juletid, men jeg huskede ikke Datoen, da jeg aldrig har vret i Byen paa den Tid og i det jeg skrev Dem til kom den Fest mig ikke i Tanke, nu sender jeg Hilsen og Lyknskning, lidt ind i det nye Leveaar, men ikke mindre varme og hjertelige, end om jeg havde staaet i Stuen med de andre Gratulanter. Julen er gaaet temmeligt stille herude og det har vret mig bedrveligt at see hvor ofte, i min Fravrelse, Operaen Faust er blevet givet; nu i denne Uge er den ansat to Gange, nemlig Tirsdag og Torsdag, ogsaa disse to Dage mister jeg den, da, som jeg allerede i mit forrige Brev sagde Dem, her skal vre Komedie paa Basns Torsdag Aften den 5te Januar, og [ikke] fr efter den Forestilling, altsaa ikke fr Lverdag, kommer jeg til Kjbenhavn. Det var venligt af Robert Wat at sende mig Brev; tak fordi De besrgede det herud; jeg skrev ham gjerne til, men da han i sin Skrivelse siger at han nu snart kommer hjem, tr jeg ikke lade Brev komme afsted fr jeg hrer af Dem, om De troer han endnu er der en Uge eller to. Allerede for et Par Dage siden modtog jeg Brev fra Professor H. P. Holst hvori han skrev: "Theaterchefen har besluttet at der strax med al Kraft skal tages fat paa Operaen Ravnen". Holst forlangte at vide om, i hvilke Kostumer Stykket skal spilles og jeg har ieblikkeligt givet Besked. Jeg haaber saaledes at Ravnen nu snart flyver ind i Repertoiret. Igaar, Nytaarsdag var Veiret srdeles deiligt, Solen varm, ikke en Vind rrte sig, jeg gik i Haven ved Stranden, ganske kirkelig stemt; det nye Aar har jeg bragt min Hilsen i flgende lille Vers.

"Det nye Aar kommer susende

Hen over Vandene;

Er Du rige Fugl der brusende

Kommer ind i Landene,

Glde vinkende?

Er Du fattige Fugl der linkende

Kommer med Sorg og tunge Kaar?

Kan Du bedrve meer end det gamle Aar?

Kan Du hugge i Hjerterne dybere Saar?

Hvad skal vel nvnes som Din Bedrift

Naar Du staaer omtalt i gammel Skrift?

Du nye Aar, som Gud kun kjender,

Hvad mon vel Herren ved Dig os sender?

Vor Bn kan os styrke i al vor Vee,

Men ikke forandre hvad der skal skee!

Bring kjrlig Hilsen til Deres Mand og Brn; hils de elskvrdige Frkner Price, ligesaa Hedt og Carstens en, Husets Jomfru og hver som bryder sig om en Hilsen fra mig. Aaret er begyndt for mig med Tandpine, igaar Aftes, til langt ud paa Natten har jeg lidt en Deel, jeg bliver derfor hjemme i Dag da hele Huset kjrer ud til Middag og Aften paa Herresdet Espe. Isen ligger langt ud over den flade Strand, men jeg seer fra mit Vindue tre fire Skibe i Horizonten og hvor Iis og Vand mdes, ligger en Mngde vilde Svaner; jeg kan tlle sexten. - Nu lev vel! et godt og lyksaligt Nytaar!

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 99-102)