Dato: 26. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basns, anden Juledag den 26 Dec 1864.

Kjre Fru Henriques!

Allerede i Dag maa De have et Brev, thi man er egoistisk; skriver jeg saa snart, da er jeg istand til Nytaarsdag at faae et lille Brev fra Dem igjen og hre hvorledes De, Deres Mand og hele Brneflokken have tilbragt Julen. Ved frste Forestilling af Faust, i Onsdags, saae jeg hverken Dem eller Deres Mand, jeg sgte forgjves rundt om. Hvor sad De? - Torsdag Middag gik jeg med Banetoget til Sor hvor den kjre gamle Fru Ingemann tog, som altid, saa hjerteligt mod mig; desvrre er. hendes Dvhed saaledes tiltaget at det er hist besvrligt at tale med hende, men det indre Liv er ikke slukket og hvor de store brune ine kunne lyse naar hun taler om gammel Tid med sin kjre Forudgangne! Alt inde i Huset er som da Ingemann levede, Alt seer ud som da jeg for 30 Aar siden, som Skolediscippel fra Slagelse, besgte dem; men hvor stille nu, hvor eensomt! udenfor er iaar blevet heelt forandret. Gartner Rothe har revet ned, ryddet op; de tre Boliger, for Rectoren, for Ingemanns og for Lector Rothe, ligge nu som Enklaver i selve Academie-Haven. Det kan blive meget smukt, men jeg og vi fra gammel Tid, sukke dog: "hvor forandret!" Halvdelen er taget fra Ingemanns Have, den Hi der, under de store gamle Trer, hvor han saa ofte sad med sine Venner, er nu jvnet og Trerne staae udenfor, paa den anden Side af den ny Vei. Den nye Slgt seer ikke mere det ingemannske Hjem som det var da han levede der. Lverdag Morgen tog jeg fra Sor; paa Banegaarden traf jeg Heise og hans Frue, de vare gaaede der ud for at sige mig god Morgen. Heise fortalte mig at han havde componeret eet af mine Ungdoms Digte: "rkenens Sn". Klokken tre om Eftermiddagen naaede jeg Basns; Juleaften feiredes med at Bnderbrn, rundt om fra, vare indbudte her til et Festmaaltid, fik derpaa Juletr og Presenter. Vi andre fik frst Juletr efter Thee; Fru Scavenius forrede mig et Par smukke Silketfler og Frken Lucie havde hklet til mig et stort uldent Teppe bestemt til at ligge under mit Bord i Kjbenhavn. Ellers gik Juleaften meget stille. Overmorgen er her stor Jagt og den femte Januar vil Ungdommen spille Komedie; Vaudevillen "Jomfruen" skal opfres. Fr efter den Forestilling kommer jeg da ikke til Byen; gid at nu Faust ikke i den Tid forofte [maa] blive givet, ved hver Forestilling mister jeg jo een. Gud skee Lov at nu snart det lange, tunge, Sorgens Aar er flyvet hen! jeg haaber og venter saa meget godt af det nye som kommer; gid at jeg ikke skuffes. Hils kjrligt Deres Mand alle Brnene og Jomfruen. Hils Frknerne Price, ligesaa Hedt, han var saare elskvrdig sidst vi vare sammen; jeg vil saa gjerne synes godt om ham. Hils Hr Carstensen og hver som venlig modtager min Hilsen. Brev til mig her paa Basns sendes over Skjelskjr. Et gldeligt, velsignet nyt Aar! Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 95-98)