Dato: 14. juli 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

463. Til. Henriette Collin.

Sllerd den 14 Juli 1864.

Kjre Fru Collin!

Fra Sllerd til Tvergaden er min eneste Brevvexling i den sidste Tid, ogsaa kun derfra komme Breve til mig; i Dag har jeg Intet at skrive om, kun det, at jeg ikke indtrffer imorgen; vil De see mig paa Sndag-Middag, da har jeg det den Dag lidt hjemligt; jeg kommer neppe ind fr Lverdag? Aften.

Jeg er mt og trt nu af at vre herude. Venlig Omgang, et rigt Bord, en smuk Natur rundt om har jeg, hvad kan nskes mere; det som nskes kan ikke erholdes og jeg er bange: det aldrig erholdes. Det er underligt, jeg som har klamret mig fast til Livet og jublet ved det, har daglig Flelsen og Tanken, bedst er det for dig, om nu snart Alt var forbi!–Intet har jeg bestilt den lange Tid herude, mere aandelig Sundhed og Rre var der under Opholdet paa Basns, men da var heller ikke det sidste store Stykke af Slesvig, det smukke Als, revet fra os. Forandringen i Ministeriet haaber jeg nu standser Blod?Udgydelsen, maaske Krigen ender, men hvilke Betingelser? Hvad vil fordres af os! Gid at jeg fr Ulykkerne kom over os havde eiet det Blik over Forholdene, som nu er givet mig, det havde vret mig bedre. Jeg er nu fri for den forfrdelige Tandpine, men er blevet noget mager sige de; Louise Lind med Dttre standsede igaar uden for Fru Neergaards Huus, jeg lb ned til dem, og fulgte med gjennem Skoven ud over Marken mod deres Hjem; jeg hrte at Theodor, Einar og Harald havde vret derude, jeg meddeelte hvad Deres Brev, kjre Fru Collin, havde givet. Louise er blevet meget solbrndt, Dttrene see srdeles vel ud. Naar De nu imorgen har Deres Gjester, Vil De da ret venligt hilse Hr Pastor Feilberg. Beed Louise bringe Hilsener fra mig til Jonna; tager jeg ikke snarest til Norge da kommer jeg til Christinelund, vistnok medens Louise er der.–I Dag spadserede jeg ned til verd og besgte Doctor Lund som har viist mig stor Deeltagelse under min Sygdom, han er et hist interesant behageligt Menneske, det er en Fornielse at tale med ham; De veed han er en nr Slgtning af Kirkegaard. Ved dette Brev lgger jeg et Par Ord til Jonas, Vil De give disse Plads i Deres Brev til ham. Brev fra Deres Mand faaer jeg vel ikke og nu neppe fra Dem, da De skrev i forgaars. Gid jeg snart maatte vide at Fru Drevsen var i Rosenvnget. Viggo bliver vel endnu ikke sendt syd paa. Her i et er en ung Invalid, han fik igaar sit Trbeen; for ham og alle Folkene lste jeg forleden Aften 5 a 6 Eventyr og Fru Neergaard trakterede dem med god legemlig Fde. Forresten har jeg Intet at meddele; at Rygternes Sluddertraad lber over Markerne ogsaa herude er i en Tid som denne rimeligt, om Svingningerne i min

Sjl vil jeg ikke trtte Dem, de lgge sig ikke fr strngene rives over.

Lev vel!

Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter