Dato: 6. juni 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 6 Juni 1864.

Kjre Hr Etatsraad Drevsen!

Hver Tirsdag pleier jeg jo at vre Deres Gjest, lad mig i Dag vre det skriftligt, hilse paa Dem, Snnerne, Fru Fanny Bytner og andre gode Venner, jeg kan tnke mig om Bordet. Jeg lnges meget efter at vide hvorledes det gaaer Viggo, hre om hvorlnge Jonnas Ophold bliver derovre; begynder Blocaden den 23de, maa hun vel hjem allerede fr Vaabenhvilen er udlbet. Det er ganske godt jeg er kommet lidt paa Landet, uagtet jeg rigtignok her hrer Begivenhederne ude, een Dag senere end i Kjbenhavn. / Jeg blev ganske veemodig ved iaar frste Gang at komme i den friske Skov, see Foraaret saa livsstraalende, som i gamle roligere Tider; jeg havde i den kolde Vintertid, under vort Prvelsens Tryk, nsten glemt, eller rettere, slet ikke tnkt paa det glade Foraar. Aviserne fra i Fredags, dem vi fik Dagen efter, havde ogsaa bedre Efterretninger end fr, Gud lad det gaae frem i det Gode for os og vort kjre Danmark. Jeg tr ikke hengive mig til Illusioner; men nok til det Haab at Gud ikke slipper os. Jonas er vel ikke afsted endnu og kommer maaskee heller ikke! jeg har skrevet til hans Moder, hun siger mig vel Besked. Hils hende og hele Familien, glder De mig med Brev, som / jeg haaber, da veed De, at dette sendes til Basns per Skjelskjr. I en Udkant her af Haven har jeg fundet en vild Plante jeg ikke fr saae, den ligner i Blomst og Blade ganske Kalaen, men den er ikke saa stor og mere grn end hvid, Ingen vide Navnet paa den; kjender De den? Jorden er fugtig hvor den gro er. Frugttrerne staae i Blomster, det er en Pragt! Figentrerne i fri Jord ere fulde af Frugter, men have endnu kun bitte smaa Blade. Melonerne i Drivhuset lade sig allerede stte paa Bordet til at spises, Gjgen kukker, men i Dag skyller Regnen ned og Havet er sortgraat at see. Min Tanke flyver nu til Rosenvnget, imorgen, Tirsdag, har De Sort paa Hvidt derfor i dette Brev.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 654-56)