Dato: 6. juni 1864
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

449. Fra Henriette Collin.

Mandag 6te Juni [1864]

Jeg kan godt stjle et Udtryk fra Berlingske kjere Andersen og sige at jeg intet har at meddele der trnger til hurtig Befordring, thi siden De reiste er intet forefaldet som De jo veed. Idag ere atter de Mnd forsamlede i London som brer vor og 1000 Andres politiske Skbne i deres Hnder (der er Gudvrelovet Een Strkere Visere og Strre end de) og saa skal vi jo atter vnte 3 a 4 Dage paa Resultatet af deres Klgt og Snuhed, rlighed og Sandhed eller Lgn og Rovbegjrlighed'ndash;–I disse Dage er udkommet en piece af Otto Mller som gjr en Slags Sensation, den er fuldkommen reactionr og fremkalder naturligvis en heel Deel disputter uden dog at vre noget Betydeligt eller Nyt i Indhold.–Fra Broager ere Efterretningerne gode, men Ingeborgs venlige og hjelpsomme Vrt Bylow har faaet Underretning om at det er ham forbudt at vnde tilbage til sit Hjem i eller med andre Ord, han tr ikke mere vise sig i Slesvigs Land.–Det vil vre et stort Tab og Savn for Ingeborg og Viggo hvem han var til stor Hjelp og Sttte, nu ere de jo ene Fruentimmer der med Viggo'ndash;Aviserne see jo ikke beroligende ud og hvordan skulle det ogsaa gaa til at Preusen lod sig nie med508 den Stump Land syd fra Slien.

Jonas reiste i Lrdags Morges med 60 U paa Ryggen, det er en rdselsfuld Oppakning og jeg fik nsten ondt ved at see ham saa belsset'ndash;Idag fik vi et meget tilfreds lille Brev fra ham, han er henrykt over Taasings Deilighed, har en god Vrtefamilie og behagelige Kammerater som han tildeels kjender lidt til'ndash;

–God Nat kjere Andersen'ndash;Gld Dem over at leve i Guds frie Natur mellem grnne Trer, blaa Himmel og venlige Mennesker'ndash;Her i Byen have

vi graa Huse, graa Himmel politiske Rivninger og reactionre Piecer

Mange Hilsner fra Familien'ndash;

og Deres

Jette Collin.

Tak for de 4 flelsesfulde Linier

En Indbydelse til at overvre Aabningen af den Helsingrske Jernbane fandt jeg det overfldigt at sende Dem'ndash;ellers er kun indlagte Brev kommet til Dem

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost