Dato: 8. januar 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 8 Januar 1864


Kjre Fru Kock !
Min Lge siger at jeg neppe er udsat for Smitte af Skarlagens Feberen, men troede dog efter min Natur at det var mig bedst endnu en kort Tid at holde mig borteA da jeg ellers nok gik og lavede mig en heel Deel Fornmmelser. Uagtet jeg ieblikkelig ikkr er ngstelig, erkjender jeg dog Sandheden og maa derfor give Afkald paa den Glde, i dag og paa Fredag at samles med Dem og Deres, men senere maa jo al Smitte vre hvet og saa vil De see mig og jeg tr omfavne min lille Ven.
Deres hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus