Dato: 7. august 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

442. Til Henriette Collin.

Roeskilde den 7de August 1863.

Kjre Fru Collin!

Paa Mandag kommer jeg til Byen med Morgentoget, mit frste Besg bliver naturligviis i Dronningens Tvergade, om jeg nu trffer Nogen hjemme der, veed jeg ikke. Jonas er vidst nok endnu ude at samle Urter og Rdder; meget lnges jeg efter ham, det gjr jeg da ogsaa efter den vrige Familie! I Lverdags stod da Misz Dunlops og Michael Rossings Bryllup, der var kun Parret selv, Fru Scavenius og Brn, begge Forloverne, Brudgommens Sster, Prsten og jeg, saa at det varet meget lille Selskab; samme Aften reiste de unge Folk; jeg blev til Onsdag Eftermiddag, Dagen derpaa vilde Fru Scavenius til Jylland; jeg gik her til Roeskilde og bos hos Domprovsten hvor jeg fr har vret og hvor de vise mig al Opmrksomhed og Hjertelighed, kun her er ikke den Ro, den deilige Leven med sig selv, man er saa opmrksom med altid at ville skaffe mig Underholdning, saa at jeg ikke kan bestille Noget, og deri bestaaer mit bedste Landliv, jeg maa ordenligt drage mig tilbage i de indre Gemakker for at kunne skrive dette lille Brev. Igaar vare alle Hartmanns her, paa Hartmann nr, der var inde i Byen at orgle, Emil var med sin nydelige Brud, Fru Thora Hartmann havde et Hovedti paa som i den Grad generede mine ine at jeg i Dag har faaet et Bygkorn paa det ene ie og Trk i det andet; jeg er bange at jeg ikke seer godt ud naar jeg optrder paa Mandag. Dog maaskee er De da paa Rungsted; Gud veed hvorledes Nyhavn vil smage mig ved Sommertid, men jeg mener Sol?Varmen vil ikke blive saa forfrdelig. Ivrigt havde vi igaar Tordenveir her i Roeskilde, det skulde nu lade som det var Sommertid, Regnen skyllede ned, Blsten susede. I Dag skulle vi ned til Hartmanns hvor der er stort Selskab for min Skyld, det vil sige stor Middag; Ravnen, hrer jeg, er under Indstudering; den vil saaledes blive een af de frste Operaer vi faae i den nste Saisson. Min Bog om Spanien er Trykningen begyndt paa. Hils Deres Mand, Louise, min egen kjre Jonas og den vrige Familie fra Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost