Dato: 22. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 22 Juli 1863

Kjre Hr Boghandler Reitzel!

Her sender jeg Dem allerede Manuskript til omtrent de fire frste Ark af den nye Bog; maa det snarest komme i Trykkeriet, da kan jeg endnu sidst i nste Uge faae Correctur paa de to frste Ark; de sendes i Krydsbaand her til Basns over Skjelskjr. De husker at vi bleve enige om at Bogen trykkes ligesom "At vre eller ikke at vre", noget tydeligere og eet Bogstav mindre paa hver Side, hvorved kom en strre hvid Kant.

Jeg har tilbragt henved fjorten Dage paa Glorup hos Grev Moltke-Hvitfeldt og senere omtrent en ligesaa lang Tid paa Frijsenborg hos Grev Frijs. Sommeren er jo elendig; altid Blst og altid Kulde, havde jeg ikke mine spanske Erindringer at varme mig paa saa maatte jeg lgge i Kakkelovnen. Jeg haaber at Hr Mller vil srge for at to Ark blive frdige hver Uge, da Bogen bliver mellem 16 og 20 Ark er det jo en Tid af 8 til 10 Uger, det er en lang Tid. Hils Deres Frue og Deres Moder, bring Deres Broder og hans Halvdeel ligeledes min hjertelige, rbdige Hilsen.

Venskabeligst

H.C. Andersen

[Udskr:]

Hr. Boghandler Th. Reitzel, Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 33-34)