Dato: 19. maj 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

432. Til E. Collin.

Basns den 19 Mai 1863.

Kjre Ven!

Tak for Deres Brev! det ventede jeg slet ikke; det gldede mig, jeg saae der af at De venligt tnkte paa mig, ogsaa fra Jonas blev jeg iforgaars overrasket med Brev, det var livligt og godt. De skriver, det skulde vre Dem der var paa en Herregaard, De skulde nok vogte Dem for at komme til Byen; men forstaaer De da ikke at jeg lnges efter at see Dem, Deres Kone og Louise! jeg synes at det er meget lnge De have vret her hjemme og jeg endnu ikke seet og talt med Dem, det er den vigtigste Sag hvorfor jeg kommer og ikke den mindre at om 8 a 10 Dage er der Jury-Mde, det kan jeg godt sige mig fra; men nu vil jeg see Dem, jeg glder mig der til, som jeg gldede mig i Paris, men da undte De mig det ikke. Tak for Opgivelsen af min Penge-Status, det falder omtrent sammen med min egen Beregning, kun at Reisen ikke har kostet som De antager 2374 Rdlr 43 b men endnu 1000 Rdlr, disse fik jeg i rede Penge af Reitzel da jeg reiste; mit Overslag var at give ud 3400; jeg er saaledes slet ikke kommet til kort og har af disse Penge udgivet omtrent 100 Rdlr til Klder. Min Indkomst Skat vilde jeg gjerne betale; jeg er ansat til 50 Rdlr; man har det frste Aar, efter mit eget Opgivende, sat mig til 2500 Rdlrs Indtgt, men nu har jeg vret fra Kjbenhavn omtrent 9 Maaneder, kan jeg da have at betale 50 Rdlr for det andet Aar? I dette som nu er begyndt, har jeg for ieblikket kun i Indtgt de mig tilstaaede 1000 Rdlr; vil De overtnke denne Sag og tale med mig naar vi sees. Imorgen, med502 det sidste Tog, kommer jeg til Byen, indtrffer altsaa frst henimod Midnat, men da sees vi, om Gud vil, Dagen efter, Torsdag. Jeg har siden jeg kom paa Landet, det er nu kun tre Uger siden, skrevet saa flittigt paa min Reise, at jeg i Dag harheelt endt den frste Nedskrivning; jeg har skrevet 43 Ark, der blive omtrent 20 trykte; jeg forsikkrer Dem, at min Haand er trt, som aldrig fr af at skrive; jeg har et Par Gange faaet Krampe i den, men jeg maatte skrive, fra Morgen til Aften, jeg kunde ikke andet! Hils nu Deres Kone, Louise og Jonas fra Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost