Dato: 26. september 1862
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

407.

Fra Henriette Collin. Sorent 26de Septbr [1862]

Kjere Andersen Jeg har virkelig faaet nogen Angst for at skrive til Dem, men vil dog nu see at overvinde den og fortlle Dem lidt om ikke om mig selv, saa om min Familie. Vi ere alle 3 meget lykkelige over den magelse Natur her og for Louise og mig er dette stille Liv meget tiltalende, Edvard savner Beskjftigelse og tager nu en tour til Palermo hvortil han glder sig megetsaasnart han er vendt hjem derfra gaa vi til Neapel og see hvad denne urolige484 By har at vise og saa gaar Veien Nord paa Med Sproget gaar det noget besvrligt kan De tro, og dog gaar Edvard hurtig frem og lser nu med Lethed de italienske Aviser Jeg har opnaaet en forbausende Frdighed i Gesticulation og Mimik og frer paa denne Maade lange Samtaler med vores venlige Stupige, Louise indlader sig kun paa tysk, fransk og engelsk og det giver hende Hovedbrud nok hendes fine blonde Ydre gjr megen Lykke her og hun ansees af vores Pige for et ualmindelig stort og for sin Alder adstadigt Barn hun tror at hun er 12 Aar, medens vores Vadskerkone kom Sandheden lidt nrmere ved at gtte paa 13! Jeg kunde fortlle Dem adskillige Rverhistorier kjere Andersen, men da vi endnu ikke selv have oplevet nogle vil jeg hellere lade det vare, kun er det kjedeligt at vi ikke tr gjre nogen Udflugt op i Bjergene. De veed at vi tilbragte 5 Dage i Genua og fandt srdeles Behag i denne By man kan ikke gjre sig selv Rede for hvad det er der tiltaler os ved det ene Sted og ikke ved det andet, men i Genua gad jeg nok have levet lidt lngere. Fra Kjbenhavn skriver man at der er koldt og Efteraarsagtigt og her er485 Veiret aldeles henrivende, dog maatte det gjrne vre lidt varmeremen om dette nske er jeg nok ene. Her boer en vakker engelsk Familie i hotellet, dersom de talte Dansk vilde jeg finde det var en hist behagelig Omgang. De gamle Steinheims fra Rom bo ogsaa i SorentDe kjender dem vist, det er to ypperlige gamle Mennesker . . .

Fra Familien Collin har jeg i lngere Tid ikke hrt, dog veed jeg at Viggo er bedre og har vret i Haven en Aften og godt kunnet taale Lyset af Fuldmaanen, gid han snart maa kunne taale Solens Lys den Stakkel!

Om 8 a 10 Dage forlade vi Sorent og blive tnker jeg, 8 Dags Tid i Neapel, Louise gruer lidt for disse Dage som skal tilbringes med at see og beundre og det trtter hende saa meget Saa kommer Rom og det bliver jo det egentlige Reisehjemnaar vi nu kun maa finde en god Bolig paa Solsiden Professor Boyesen havde netop forladt Neapel da vi ankom, det var kjedeligt nok, men vi haabe at finde ham i Rom hvor ivrigt neppe mange Danske ville komme i Vinter Og hermed Lev vel kjere Andersen Gid De maa vre rask og tilfreds i de ganske ny Omgivelser og finde rigt Stof for Deres Pen. Edvard og Louise hilse mange Gange

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost