Dato: 11. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

403. Til Henriette Collin.

Lerchenborg den 11te Feb [c: Juli] 1862.

Kjre Fru Collin!

Strax da jeg i Sndags kom her til Lerchenborg

fortalte Greven mig om det Uheld der var sket p Jagten, og at Deres Mand strax var reist ind til Kjbenhavn, jeg blev forstemt; underligt slog mig nu hvad jeg huskede af Deres forrige Brev, den Angest De deri udtalte for at et Uheld kunde indtrffe, at De ikke kom afsted, hele Deres Forstemning; jeg lste Brevet igjennem igjen og skrev saa strax til Theodor om at hre hvorledes det stod til og han svarede det omgaaende med Post; De selv havde imidlertid alerede Dagen forinden forundt mig et Brev, ogsaa Jonas havde skrevet, jeg vidste saaledes, som De selv kalder det Situationen; nu er det at opfatte den fra sin gode Side og jeg tnker da, hvo veed, denne Sinken, denne Udsttelse, frelser maaske fra en Ulykke paa Jernbane eller Hndelse der kunde indtrffe vare De reist, som i Dag; jeg haaber nu at De komme afsted, senest i Dag otte Dage og det maa De vidst nogenlunde vide paa Sndag; da indtrffer jeg om Aftenen i Roeskilde, skriv da den Dag et paar Ord, som jeg kan modtage Mandag Formiddag, adresserede til Provst Ortved, hvor jeg boer; siig om De antager at Deres Reise bliver Fredag den 18 eller tidligere. Efter denn indrettes nogenlunde Jon og min Afreise; jeg haaber at vi kunne blive ved vor Bestemmelse den 25 Juli; vi ville ikke gjerne reise fr ottende Dagen efter Dem, da vi ellers flere Dage forud skulde ligge og vente i Brunnen. Hvad siger Frken Louise om Udsttelsen, Theodor finder sig vel ganske godt i den, ligesaa Luffe! – Veiret er aldeles slet herude; jeg sidder paa mit Vrelse med Vinterfrakke, kan hele Dage, for Regn og Blst, ikke komme ud. Imorgen, Fredag vilde jeg have reist, men da jeg srdeles blev bedet om at lgge i det mindste een Dag til Opholdet, lovede jeg at blive til Sndag. Helsted og Kone er her; hun synes en rar, fornuftig Kone. Jeg har et Par smukke Vrelser ovre ved Riddersalen, i den Fli, der er modsat Grevens Vrelser; en Sn af Meisling, Peter, er Gartner herude, han blev netop fdt da jeg var i Slagelse, jeg har baaret ham og ikke seet ham fr nu han er stor Familiefader. Mit Ophold her paa Gaarden har da staaet anmldt i Kallundborg avis, ligesom det stod i Skjelskjr479-Avisen at jeg var i Besg paa Basns, der seer De hvilken Begivenhed Sligt er! jeg skrev der et nyt Eventyr, efter Etatsraad Drevsens nske,: Sommergjk! jeg veed ikke om jeg har fortalt Dem det. Hils nu hjerteligt Deres Mand og Brn og paa Mandag hrer jeg – ved Roars Kilde, naar Reise De ville! see det rimede og med det vil vi slutte. Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost