Dato: 7. juni 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

363. Til Henriette Collin.

Genua 7 Juni 1861.

Kjre Fru Collin!

Man er komplet grusomme mod mig, (der er utrttelig i at skrive), ikke at glde mig med Brev; De kjre Fru Collin er den som dog imellem giver mig et Par Ord, og jeg stter stor Priis der paa; her i Genua var jeg aldeles vis paa at faae Brev fra Dem, det var lovet mig i et tidligere til Jonas, men igjen stod jeg uden Brev; nu kommer det da i Lausanne poste restante? der troer jeg at vi maa lade vore Breve sge hen, da Montreux er saa godt som en Landsby og jeg ikke veed hvorledes det gaaer der med Brevene. I Dag kom Jonas og jeg her til Genua; vi havde strk Sgang, hele Middelhavet (sydvest Vind) stod ind paa os, Skibet var, ligesom det hvorpaa vi forlode Cevitta Wecchia, overfyldt, Halvdelen af de Reisende maatte ligge paa Dkket, Damer og Herrer, uagtet de havde frste Plads. Jonas og jeg sad uden for den store Kahyt og fik i mellem en Styrtese, vi vare begge sesyge, jeg i srdeleshed, det var den ubehageligste Nat jeg lnge har prvet; i Dag kan jeg neppe gaae, Alt seiler, mit Hoved er rt og der er ikke Tanke til Appetit, Jonas er heldigere stillet, han kan spise og lbe om. Imorgen reise vi, om Gud vil, til Milano og da gaaer det senere til Lago Magiore og over Simplon, men vi gaae ikke strax til Montreux. Jeanina er nok ddelig syg! Er det Tilfldet at hun nu skal bruge Melkecuur i Interlaken? I Dag kom Jonas fra Posthuset med flere Breve til sig og to srdeles tykke til mig, men da jeg vilde aabne dem saae jeg at de var til en Capitain Andersen frende Skibet Makduf eller Macbeth eller Sligt, det var mig hist bedrveligt; men Jonas havde faaet dem paa Posten efter mit Kort og ikke lst uden paa. Beed Frken Louise endelig forre mig sin Photographi! De af Theodor finder jeg meget liig!–Nu har jeg hverken Krfter eller Hoved til at skrive meer, jeg seiler, og udenfor Vinduerne ruller Sen[.] Hils Deres Mand, Datter, Broder og Broderkone; samt hele den Collinske Familie

Hjerteligst

H. C.A.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost