Dato: 4. marts 1861
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 4de Marts 1861

Kjre Ven!

Venligst Tak for den nye Blomsterbouquet fra Deres Digterhave! M hvad jeg kjendte tilforn holderjeg mest af De Vises Sten og i Andegaarden og jeg har gjenlst dem nsten med strre Fornielse, end ved den frste Opfattelse. De tolv personificerte Maaneder gik mig noget flygtigt forbi, som lethenkastede Vignetter til en illustreret Almanak, og det kom mende Aarhundredes Musa kunde jeg ikke faae til at passe til hvad der skulde overflyve alle foregaaende Aarhundreders Poesie. Jeg antager vistnok en bestandig fremskridende Udvikling ogsaa paa Jorden af alt det hidtil Uudviklede i den uendelig rige Menneskenatur; men for mig ligger dog den virkelig store Udviklings-Fremtid ikke bag os hos Efterslgten men for os hos Forudslgten - ikke i kommende Jordslgters Hanefjed fremad i denne deres frste Bevidsthedsperiode, men i den tilblevne Menneskeslgts anden Udviklingsperiode. See derfor har jeg ingen stor Sympathie for Sibberns Efterslgts-Visioner og alle slige Beskuelser med inene i Nakken. Lad ogsaa enhver kommende Slgt staae paa Skuldrene af alle sine Forgjngere, ineffigie, den staaer der dog kun et ieblik og seer ikke selv hvor den staaer, fr den er ude derover. Skal den ikke svve i den tomme Luft, maa den respectere og tilegne sig hvad der er dens Basis og Brer, og maa ikke indbilde sig at vre Noget selv paa egen Haand uden levende og altsaa poetisk Opfattelse af alle foregaaende Aarhundreders Poesie, Videnskab og historisk Liv. - Seer denne min Anskuelse kan jeg ikke faae Plads til i hin Efterslgtsmusa med dens noget vilkaarlig grebne Levninger af dens Brer mellem de mange Orme. Snemandens Kakkelovnsforelskelse med Kakkelovnsskraberen i sig var meget morsom og Skarnbassen fandt jeg i Srdeleshed rig paa Humor. Min Lucie beder mig takke Dem for den Fornielse, hun har havt ved at gjensee gamle Venner og gjre Bekiendtskab med nye. De Vises Sten har hun denne - den tredie Gang - gjenlst med megen Interesse. Hvad der i denne Samling isr interesserer hende er Deres levende Opfattelse af Naturen, som i Beskrivelsen af Hytten i Hvad Fatter gjr er bedst og i Vinterscenen i Snemanden og Deres levende Kundskab til Dyrenes Oeconomie, hvortil De saa characteristisk veed at knytte det Tilsvarende hos Menneskene, som i Skarnbassen og I Andegaarden. De hjerteligste Hilsener fra os begge!

Deres altid hengivne Ven og Lser

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter