"Studier efter Naturen" [Danish title] is number 1403 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 3 in the category cycles of poems (the range 1401 - 1500).

Contains (the list is ordered by the date of the works' first edition):

"Studier efter Naturen" [Danish title] was first published 10 January 1831.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

Studier efter Naturen

Digtkredsen "Studier efter Naturen" I-III er en del af digtsamlingen Phantasier og Skizzer (1831, s. 124-127, BFN 109):

I. (Solen skinner i Naboens Gaard) s. 124, BFN 82.
II. (Vort Landskab her er nsten fladt) s. 125, BFN 98.
III. (Den gothisk gamle Kirke er sjunken for vort Blik) s. 127, BFN 140. Genoptrykt i Samlede Digte (1833) under titlen "Graabrdrelille". Indeholder et to-strofet digt med begyndelseslinien "Ja, Fyen er ret et herligt Land", der i Samlede Skrifter XII (1878) s. 140-141 blev bragt selvstndigt under overskriften "Fyen" sammen med digtet "Fyen. (Ved Tanken om min Fde-)" fra Phantasier og Skizzer.

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1831.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google