Det gjør ikke noget at være født i Andegaarden, naar man kun har ligget i et Svaneæg


Citat fra "Den grimme Ælling" (1843). Ordlyden er en smule misforståelig i dag, hvor man i stedet ville formulere bisætningen således: "når bare man har ligget i et svaneæg".