"En Ødeland" er nummer 650 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 50 i kategorien drama (nummerrækken 601 - 700).

"En Ødeland" blev offentliggjort for første gang 8. december 2003.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

En Ødeland, Eventyr-Comedie i tre Acter bearbeidet efter Raimunds

H.C. Andersens bearbejdede oversættelse af den østrigske teaterskuespiller og -forfatter Ferdinand Raimunds eventyrkomedie Der Verschwender er publiceret af Ejnar Stig Askgaard i Anderseniana 2003 s. 21-141.
Andersens oversættelse, der ifølge Askgaards forord (s. 5f) blev oversat i første halvår af 1838, er ikke trykt tidligere og aldrig opført. Askgaard har transskriberet sufflørens afskrift (der findes i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftsafdelingens Det Kongelige Teaters Sufflørarkiv nr. 851) til offentliggørelse i Anderseniana 2003, der foruden Askgaards forord rummer en introduktion til stykket ved samme: "...det er et smukt poetisk Stykke" s. 7-19 og to artikler af Karsten Eskildsen: "Musikken i En Ødeland" s. 142-145 og "Melodikilder" s. 146-157. [Heibergs censur af stykket, se brev: 21544 og 21545]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 2003.

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google