"Studier efter naturen I (Solen skinner i naboens gård, husene ere så lave)" er nummer 1570 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 70 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 82.

"Studier efter naturen I (Solen skinner i naboens gård, husene ere så lave)" blev offentliggjort for første gang Juni 1830, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 82:

Skizze efter Naturen. (Solen skinner i Naboens Gaard, Husene ere saa lave).

Trykt i Læsefrugter, udg. af A. F. Elmquist. Aarhus. 1830. 48. Bind, 125. Aprilhæftet. (Udkom først Juni). (Saml. Skr. XII, 98: Studie efter Naturen).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-539b)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1830.

Udgaver

Værket udkom senere (10. januar 1831) som en del af Studier efter Naturen. (Værknummer 1403. Kategori/genre: Digtkredse).

På nudansk side 165 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google