26 titler:

Netscape 4 viser denne side dårligt. Klik her for at komme ned til sidens indhold.

Fremhævet i listen: Lykkens Kalosker.

Nr.TitelGenreDato Sprog
1847 Madame K. M. Iversen i Odense (En sjælden kvinde var du, mild og klog) Digte 8. januar 1838 dansk
1848 Til Frederik den Sjette (Vor tid er åndens dage) Digte 1. februar 1838 dansk
1849 Epiloger I (Jeg ved om farverne, de er skønne) Digte 11. februar 1838 dansk
1850 Fru Lindegaard (Jeg ved et sted midt på den fynske ø) Digte 13. februar 1838 dansk
1851 Videnskabernes skål (Vor jord er delt i stater) Digte 15. februar 1838 dansk
1852 Den ubekendtes mesterværk (Langs klostermuren vokste slyngplanter og geranier) Digte 4. marts 1838 dansk
1853 †Ved Christian Ryders Grav, af L. (Jeg saae Dig nys, da var Du karsk og glad). Digte 10. april 1838 dansk
18 Lykkens Kalosker Eventyr 19. maj 1838 dansk
612 En rigtig Soldat Drama 19. maj 1838 dansk
1002 Tre Digtninger Samlede og blandede skrifter 19. maj 1838 dansk
1856 Stemninger II (Du stærke død, din tavshed vækker gru) Digte 19. maj 1838 dansk
1857 "Det har Zombien gjort" (Har du hørt om tryllelandet) Digte 19. maj 1838 dansk
1858 Digteren Adalbert von Chamisso (Så har jeg mistet dig, du ejegode) Digte 28. august 1838 dansk
19 Gaaseurten Eventyr 2. oktober 1838 dansk
20 Den standhaftige Tinsoldat Eventyr 2. oktober 1838 dansk
21 De vilde Svaner Eventyr 2. oktober 1838 dansk
304 Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte. 1838. Eventyrsamling 2. oktober 1838 dansk
1859 Jason og Aleksandertoget (Thorvaldsen I (Man bygged' et skib, det hele skrog) Digte 7. oktober 1838 dansk
1860 Thorvaldsen II Til Thorvaldsen (Oktober bliver man student) Digte 13. oktober 1838 dansk
1861 Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Her i Dit Hjem, her i Din stille Have). Digte 20. oktober 1838 dansk
1862 Sang (1) ved Det søsterlige Velgørenhedselskabs forsamling i anledning af Marie Sophie Frederikkes fødselsdag Digte 28. oktober 1838 dansk
2916 Sange ved det Søsterlige Velgjørenheds Selskabs høitidelige Forsamling i Anledning af Hendes Majestæt Dronning Maria Sophia Frederikas høie Fødselsdag den 28de October 1838 Enkelttryk 28. oktober 1838 dansk
1864 Maleren Fritz Petzholdt (Han fik en kunstners sjæl, som få den fik) Digte 29. november 1838 dansk
1854 Lille Mimi. (Du søde Barn, Du kjender mig jo alt). Digte 1838 dansk
1855 Julekantate i Garnisonskirken (På sorgens hav jeg øjner arken) Digte 1838 dansk
1863 Sang (2) ved Det søsterlige Velgørenhedselskabs forsamling i anledning af Marie Sophie Frederikkes fødselsdag Digte 1838 dansk
Google

Der skete en fejl i scriptet! fejl: mysqli_close() expects parameter 1 to be mysqli, string given type: 2, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/global/andersenConnect.php, ln: 21