Tre sproglige versioner

H.C. Andersens eventyr "De vilde Svaner" er lagt frem i digterens oprindelige version, tilføjet Wilhelm Pedersens smukke illustrationer. Johan de Mylius har desuden gengivet eventyret i både en ortografisk moderniseret version og en sprogligt ajourført version.

Eventyrets baggrund: folkeeventyr

Historien er ikke Andersens egen, men en gendigtning af Mathias Winthers gendigtning af folkeeventyret "De elleve Svaner" i Danske Folkeeventyr (1823). Læs mere i indledningen til Mathias Winther: "De elleve Svaner".

Også andre tekster udgør en interessant baggrund for H.C. Andersens gendigtning af den ældgamle historie, og der er foruden Winthers "De elleve Svaner" fremlagt tre andre relevante paralleltekster.

Arbejdsopgaver

Johan de Mylius har lavet forslag til arbejdsopgaver til alle teksterne.