Billedbog uden Billeder "To og tredivte Aften"

Om Billedbog uden Billeder: se forordet til 28. aften. "To og tredivte Aften" er næsten samtidig med skitsen "Et Billede fra Kastelsvolden", der blev trykt første gang 1846. Førstetrykket af "To og tredivte Aften" kom 1848.

Det blæste koldt og stærkt, Skyerne joge forbi; kun af og til kunde jeg see Maanen.

"Igjennem det stille Luftrum seer jeg ned paa de flyvende Skyer!" sagde den, "jeg seer store Skygger jage hen over Jorden! - Nylig saae jeg ned til en Fængselsbygning, en tillukket Vogn holdt udenfor, en Fange skulde bort; min Straale trængte gjennem det tilgitrede Vindue ind paa Muren; han ridsede der til Afsked nogle Linier; det var ikke Ord, han skrev, det var en Melodi, hans Hjertes Udstrømning den sidste Nat paa dette Sted; og Døren aabnedes, han førtes udenfor, saae mod min runde Skive - - Skyer fløi mellem os, som turde jeg ikke see hans Ansigt, som turde han ikke see mit; han steg i Vognen, den lukkedes, Pidsken smældede, Hestene foer afsted ind i den tætte Skov, hvor min Straale ikke kunde følge; men ind ad Fængselsgitteret saae jeg; mine Straaler glede hen over den indridsede Melodi paa Muren, det sidste Farvel; hvor Ordet slipper, tale Tonerne! - men kun enkelte Noder kunde mine Straaler belyse, den større Deel vil altid staae i Mørke for mig. Var det Dødens Hymne, han skrev? Var det Glædens Jubeltoner? Foer han til Døden eller til sine Kjæres Favntag? Maanens Straale læser ikke Alt hvad selv de Dødelige skrive.

Igjennem det store Luftrum seer jeg ned paa de flyvende Skyer; jeg seer store Skygger jage hen over Jorden!"