Professor og centerleder

Johs. Nørregaard Frandsen

Mail: jnf@sdu.dk

Telefon: 65 50 34 36

Mobil: 60 11 34 36

Web / Publikationer

Professor MSO

Jacob Bøggild

Mail: jaboe@sdu.dk

Telefon: 65 50 44 57

Web / Publikationer

Lektor

Anne Klara Bom

Mail: akbom@sdu.dk

Telefon: 65 50 45 98

Mobil: 93 50 71 27

Web / Publikationer

Museumsinspektør

Ane Grum-Schwensen

Mail: agrum@sdu.dk

Telefon: 65 50 75 86

Mobil: 93 50 71 28

Web / Publikationer

Adjunkt

Thorsten Bøgh Thomsen

Mail: tbt@sdu.dk

Telefon: 65 50 83 35

Web / Publikationer

Postdoc

Mads Sohl Jessen

Mail: msohl@sdu.dk

Telefon: 65 50 95 75

Web / Publikationer

Tidligere gæsteforsker

Wenjie Li

Mail: wenjie@sdu.dk

Telefon: 65 50 48 68

Ph.d.-stipendiat

Sofie Korsgaard Stobberup

Mail: sofies@sdu.dk

Telefon: 65 50 10 27

Web / Publikationer

Tidligere gæsteforsker, University of California, Berkeley

Karin Sanders

Gæsteforsker, Universität Zürich

Klaus Müller-Wille

Area manager, H.C. Andersen Fonden/uddannelse

Jens Thodberg Bertelsen

Mail: jens.t.bertelsen@gmail.com

Telefon: 25 21 53 90

Overinspektør og Ph.d.-stipendiat

Ejnar Stig Askgaard

Tidligere gæsteforsker, Huazhong Agricultural University

Bo Ling

Mail: ling@sdu.dk

Tidligere gæsteforsker, Hubei University

Hongbo Lyu

Projektkoordinator og kommunikationsansvarlig

Anne Høgedal

Mail: anhoe@sdu.dk

Telefon: 65 50 46 66

Web / Publikationer

Videnskabelig assistent

Sara Bruun Jørgensen

Mail: sarabruun@sdu.dk

Telefon: 65 50 31 12

Web / Publikationer

Videnskabelig assistent

Holger Berg

Mail: nh@sdu.dk

Telefon: 41404039

Web / Publikationer

Gæsteforsker, University College London

Jacob Stougaard-Nielsen