Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1875

Kritik af påtænkt statue
HCAs død

1. april

Udnævnes til kommandør af Dannebrog, 1. grad.

2. april

På sin 70-års dag hyldes han fra nær og fjern. I Odense indmures en mindeplade i hans barndomshjem. Aftenen tilbringes hos Melchiors. HCA har svært ved at klare denne og de følgende dages visitter, ligesom aftenen hos Melchiors tager voldsomt på hans få kræfter. På fødselsdagen giver Det kgl. Teater Den ny Barselstue og Liden Kirsten.

2. april

Udkommer med både dansk og engelsk titelblad Hans Christian Andersen Historien om en Moder i Femten Sprog udgiven af Jean Pio og Vilh. Thomsen. London Kjøbenhavn Leipzig Williams & Norgate C.A. Reitzel F.A. Brockhaus Sortiment Trykt hos Bianco Luno (til en pris af 3 kr.). Sprogene er ud over dansk: svensk, islandsk, tysk, plattysk, hollandsk, engelsk, fransk, spansk, nygræsk, russisk, polsk, bøhmisk, ungarsk, finsk.

4. april

Digtet "Mit Barndoms Hjem" trykkes i Søndags-Posten, illustreret Ugeblad til Nytte og Fornøielse for alle Stænder - sammen med et billede af barndomshjemmet.

10. april

Får tilsendt et eksemplar af London-avisen Evening News, hvor han omtales som den mest læste af alle nulevende digtere, og eventyrene

"gives Plads i det Pantheon hvor Homeer og Schackspear evigt leve"
(dagbogen dags dato).

2. maj

Hertugen af Sachsen-Weimar tilsender HCA ordenen som kommandør (Komthur) af Den hvide Falk.

1875: Kritik af påtænkt statue


5. maj

Er for sidste gang i Det kgl. Teater (til en generalprøve på en Bournonville-ballet).

9. maj

Ser udkast til sin statue og synes godt om Otto Evens', men ikke om A.V. Saabyes.

14. maj

Er til J.P.E. Hartmanns 70-års fødselsdag.

21. maj

Bestemmer sig for at rejse til Menton og blive der vinteren over. Har det dog i de følgende dage så dårligt, at Johan Krohn må overnatte i hans forstue for at være ham til hjælp. Tager i denne lange sygdomstid næsten daglig morfin ("morfinsaft").

29. maj

Får besøg af billedhuggeren A.V. Saabye,

"hvis Skitze til min Statue jeg ikke kan udstaae, da den minder mig om gamle Socrates og den unge Alcibiades" [!].

Vil ikke sidde for ham eller tale med ham. Gør officiel indsigelse gennem maleren Jørgen Roed mod Saabyes gruppe,

"den lange Dreng der ligger mig heelt op i Skrevet"
(dagbogen dags dato).

Beroliges dagen efter af maleren F. Vermehren med en forsikring om, at drengen skal blive ændret til et lille barn, som symbolsk skal udtrykke barnesjælen.

4. juni

Får besøg af Saabye. Siger denne gang til ham selv,

"at jeg var utilfreds med hans Statue af mig, at hverken han eller nogen af Billedhuggerne kjendte mig, havde ikke seet mig læse, at jeg ingen taalte da bag ved mig og ikke havde Børn paa Ryggen, paa Skjødet eller i Skrævet; at mine Eventyr vare ligesaa meget for de Ældre som for Børnene, disse forstode kun Stafagen og som modne Folk saae og fornam de først det Hele. At det Naive var kun een Deel af mine Eventyr, at Humoret var egentlig Saltet i dem"
(dagbogen dags dato).

11. juni

Skulle have været til Bregentved, men opholdet dér bliver umuliggjort derved, at Frederik Moltke-Bregentved bliver udenrigsminister i Estrups nye regering.

12. juni

Hentes ud til Melchiors på Rolighed.

13. juni

Digtet "Tunge Timer" trykkes i Illustreret Tidende.

1875: HCAs død


19. juni

Sidste egenhændige dagbogsindføring. Herefter dikterer han til dagbogen for Dorothea Melchior eller en af hendes døtre, Harriet og Louise.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1873 – 1875 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. X af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)