Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1855

Grímur Thomsens anmeldelse

1855: Grímur Thomsens anmeldelse


17. januar

I Casino opføres En Landsbyhistorie. Folke-Skuespil i fem Acter efter S.H. Mosenthals 'Der Sonnenwendhof'. Med tildigtede kor og sange af HCA. Opføres i alt 31 gange i HCAs levetid.

24. januar 1855

Bogudgave af En Landsbyhistorie .

26. januar

Premiere på Casino på Den Usynlige paa Sprogø, der var blevet førsteopført på Det kgl. Teater 1839.

31. marts

Læser HCA i Mathias Steenstrups Dansk Maanedsskrift, bd. I, en næsten 20 sider lang anmeldelse ved Grímur Thomsen af HCAs Samlede Skrifter. I et brev af 3. april til Henriette Wulff omtaler han den "meget store Glæde", han fik ved læsningen. Han kalder artiklen

"den første ubetinget [an]erkjendende Dom her i Danmark over mig som Digter [...] smukt skrevet, dertil dygtigt, med Kjendskab og Kjærlighed. Alle som have læst den synes særdeles om den".

Ingemann lykønsker ham med artiklen i et brev af 30. april:

"Det har ogsaa glædet mig, at De i Grímur Thomsen har fundet en kærlig og begavet Beskuer og Fremstiller af Aanden og Charakteren i Deres Digtereiendommelighed. Det er en Lykke, som sjælden falder i nogen Digters Lod, medens han er i Live [Ingemanns egne bøger blev gennem mange år så at sige aldrig anmeldt, selv om hans romaner var utroligt populære i bredere kredse af folket], og det opvejer for en stor Deel den Fortrædigelse og Forstemmelse, skeløiet og hjerteløs Kritik tidligere har forvoldet Dem".
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)