Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1848


9. april

Generalmajor Hans Hedemann og hans styrker slår oprørerne ved Bov.

13. april

Skriver HCA på opfordring fra "en af vore dygtige Embedsmænd" (jvf. Mit Livs Eventyr) et brev til William Jerdan, udgiver af The Literary Gazette i London. Brevet, som offentliggøres der samt i flere andre internationale aviser, forsvarer Danmarks sag samtidig med, at det maner til fred og forståelse mellem landene som løsen for Europa.

21. april

Trykkes HCAs "Den Frivillige" i Fædrelandet (blev også offentliggjort som lejlighedstryk). HCAs prosastykker (åbne breve) og digte i anledning af krigen trykkes også i Tyskland.

11. maj

Afrejse med tog til Roskilde og derfra videre på sædvanlig vis til Glorup (ankomst d. 12.). Følger her, hvor der en tid er indkvartering af svenske officerer og soldater, mobiliseringen og skydeøvelserne, hører om maleren J. Th. Lundbyes død ved vådeskud. Hører beretninger fra officerer og menige om krigen. Skriver på sin roman. Udflugter til Ørbæklunde, Ravnholt, Lykkesholm og Hesselagergaard. Kan høre kanonaden fra Als også om natten. Er i Nyborg for at modtage de svenske officerer. Udflugter til Svendborg og Frørup.

20. juni

Til herregården Espe (Boeslunde ved Skælskør), hvor HCA er inviteret af tidl. statsminister greve Otto Moltke. Herfra udflugt til Basnæs.

22. juni

Over Slagelse til Sorø, hvor han bor hos Ingemanns til d. 29.

30. juni

Tilbage i København.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)