Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1844

Venskabet med Henrik Stampe
Tysklandsrejse
På ferie med kongeparret
Eventyr og skuespil

1844: Venskabet med Henrik Stampe


Januar - marts

Venskabet med Henrik Stampe udvikler sig hurtigt til et tæt og lidenskabeligt forhold med op- og nedture. Dagbøger mangler for denne periode. I almanakken findes notitser som "min elskede Henrik" (27. december 43) og "var hos H. han siden hos mig, han kjælede for mig" (4. marts 44).
Fra disse første måneder af året må et brev stamme, som findes i Collinske brevsaml. (XVII, H. 32, nr. 588):

"Min elskede Henrik! / Det er underligt at jeg skriver dig til, da jeg, hvad Øieblik jeg vil kan være hos dig, tale med dig, trykke din Haand, men - jeg i det mindste, taler bedre paa Papiret, der bindes jeg ikke ved tusinde smaa Hensyn, som Ansigt til Ansigt, selv hos dig! - Jeg har tidt hørt sige om Engelændere at de have Spleen, jeg veed kun om denne Sygdom at det er en Særhed, men dog en Sørgmodighed, hvori de ofte røve sig Livet, jeg lider af Noget, ganske som denne; derfor var jeg i Dag saa lidt elskværdig mod dig, kunde blive utaalmodig ved at vente, hvor jeg kunde gjøre dig en Tjeneste, dig, som jeg troer jeg i mangt et Øieblik kunde være stemt at give mit Liv. - "Udtal dig for mig!" siger du tidt, ja, det er det jeg vil, det jeg i denne Aften, eensom, som altid, maa gjøre".

Almanakken for de første måneder af 1844 er særdeles kryptisk med et væld af signaturer i stedet for navne. Jalousi, vrede, desperation, sanselighed kombineret med bekymringer over penissmerter (antagelig på grund af onani) og frygt for at blive gal (sikkert igen onanien, som man dengang troede kunne føre til sindssyge) præger i denne periode almanakoptegnelserne.

14. februar

Opføres på Det kgl. Teater Kongen drømmer. Originalt romantisk Drama i een Act. Musiken componeret af Hr. Syngemester Rung. Indleveret og derefter udgivet anonymt. Opføres i alt 14 gange i HCAs tid.

22. februar

Kongen drømmer udgivet i bogform. I brev af 25. februar til Jette Wulff morer HCA sig over de mange gætterier omkring, hvem der kan være stykkets forfatter:

"et lille Stykke "Kongen drømmer" gjør stor Lykke; der er en evig Gjætten paa hvem Forfatteren er, da det skal være politisk [...] Der udtaler sig i Stykket en stor Vrede mod den danske Adel".

3. marts

Udkommer "Sange af Vaudevillen: "Fuglen i Pæretræet""i Ny Portefeuille.

24. marts

Thorvaldsen dør i Det kgl. Teater under ouverturen inden opførelsen af Halms romantiske drama Griseldis. HCA havde netop spist middag sammen med Thorvaldsen og Oehlenschläger hos Stampes. HCA erfarer dødsfaldet næste dag og chokeres stærkt.

26. marts

Skriver sang til Thorvaldsens begravelse.

30. marts

Til Thorvaldsens begravelse.

April - maj

Forholdet til Henrik Stampe under afvikling (i august (dagbogen d. 22.) 1862 - i Montreux - betror HCA Jette Collin om "Stampes stærke Kjærlighed til mig der slog om, da han havde brugt mig som Stige op til Jonna"). Stadig ingen dagbøger, genoptages først ved (eller findes først bevaret fra) udlandsrejsen.

1844: Tysklandsrejse


23. maj

Af sted på Tysklands-rejse. Fra København til Kiel med dampskibet Christian VIII.

25. maj - 14. juni

Ophold på Breitenburg. Derfra med 3 dages ophold i Hamburg videre til Weimar. Opvartes undervejs ved Braunschweig af forlæggeren Vieweg på dennes rige lystejendom. "Man var færdig at spise mig op med Complimenter" (dagbogen d. 21. juni).

24. juni

Ankomst til Weimar. Træffer her personer fra Goethes kreds: kansler Friedrich von Müller og Goethes sekretær Eckermann. Desuden forfatterinden Amalie Freiherrin von Gross (pseud. Amalie Winter), der havde tilrettelagt Nur ein Geiger (Kun en Spillemand) som folkebog. Inviteres af baron Carl Olivier von Beaulieu-Marconnay til at bo en uge hos denne.
Indføres hos storhertugparret (storhertuginden er søster til den russiske zar) og lærer den unge arvehertug Carl Alexander at kende på dennes slot Ettersburg (Carl Alexander, som HCA slutter venskab med, er barnebarn af den storhertug Carl August, som Goethe blev opdrager for og minister hos).

1. juli

Afrejse fra Weimar til Jena, herfra med tog til Leipzig og Dresden.

3. - 21. juli

I Dresden med afstikkere til Tharandt og major Serres gods Maxen (bor her 13.-17.).

4. juli

Møder HCA i Dresden J.C.Drewsen og frue og hører af dem, at Henrik Stampe for en uge siden er blevet forlovet med Adolph Drewsens og Ingeborg Collins datter Jonna. "Løgn er det" (dagbogen).

15. juli

Tegnes af den østrigske maler, Arthur Freiherr von Ramberg (portrættet bruges af forlæggeren Lorck til Illustrierte Zeitung og optræder i flere tyske HCA-udgaver).

21. juli

Tegnes af malerinden Julie Gräfin von Egloffstein, der trætter ham ved sin begejstring for ham, ikke mindst da han også bliver tvunget til at læse søsterens poesier. Søsteren, Caroline, er hofdame hos storhertuginde Maria Pavlovna af Sachsen-Weimar.

22. juli

Besøger HCA komponisten Carl Maria Weber (hos hvem han træffer Lorck) og er til aftenselskab hos Schumann.

23. juli

Til middag hos forlæggeren Brockhaus. Samme dag afrejse til Halle, hvor han besøger forfatteren og litteraturhistorieprofessoren Robert Prutz. Videre til Berlin.

25. - 31. juli

I Berlin. Opsøger d. 26. eventyrudgiveren og filologen Jacob Grimm, der aldrig havde hørt om HCA! Om aftenen sammen med filosoffen Schelling og dennes datter hos Henrik Steffens. Får d. 30. besøg af naturforskeren Alexander von Humboldt og komponisten Meyerbeer.
Besøger d. 31. Goethes gamle veninde, forfatterinden Bettina von Arnim (f. Brentano, søster til den romantiske digter Clemens von Brentano og gift med dennes ven digteren Achim von Arnim). Hun

"sagde mig at Kongerne læste mine Eventyr og havde godt deraf, de fik dog [dvs. på den måde] Sandheden at vide" (dagbogen).
Møder om aftenen på vej til et selskab to danske håndværkere, der fortæller, "at de og flere af deres i Søndags havde drukket min Skaal i Potsdam, jeg var ganske bevæget derover"
(dagbogen af 31. juli).

1844: På ferie med kongeparret


1. august

Fra Berlin til Stettin og videre derfra med dampskib til København.

3. august

Ankomst til København.

12. august

Afrejse om aftenen med destination Glorup. Sejler d. 13. over bæltet for første gang med dampskibet Frederik Carl Christian. Bor på Glorup fra d. 13.-27. med en enkelt visit på Lykkesholm. Inviteres af dronning Caroline Amalie til at opholde sig hos hende og Christian VIII på Føhr.

27. august

Tager først til Odense og besøger her bl.a. familien Hanck. Videre herfra med diligence til Assens. Efter 3 timer i storm på Lillebælt til Årøsund og over Flensborg til Dagebüll og derfra til Føhr.

29. august

Ankomst til Føhr, hvor også hertugen af Augustenborg og C. Rantzau-Breitenburg er. Fortæller eventyr for henh. dronningen, kongen og hoffet. Er med på udflugter til Oland og Amrom.

5. september

Dagen fejres som 25-års dag for HCAs ankomst til København. Chr. VIII lykønsker ham og taler med ham om hans berømmelse i Tyskland. Kongen forhører sig om hans indtægter og lader skinne igennem, at han er stemt for at forhøje hans årlige understøttelse, men HCA undser sig ved at slå til.
I samtalen med Chr. VIII oplyser HCA, at hans forlægger (Reitzel) afregner 12 rdl. med ham pr. ark (dvs. 16 sider) for bøgerne.

9. september

Afrejse fra Føhr. Tager over Flensborg og Sønderborg til Augustenborg.

11. september

Ankommer til Augustenborg. Under sit ophold her føler HCA sig indimellem ubehageligt berørt af politiske diskussioner (om det Slesvig-Holstenske spørgsmål) og hører om politiske/nationale optøjer. Statholderen prins Frederik af Nør besøger (21.-25.) Augustenborg, mens HCA er der.

1844: Eventyr og skuespil


29. september

Afrejse fra Augustenborg. Over Svendborg til Kallehave og videre med vogn til København.

1. oktober

Atter i København.

23. november

Får ungdomsvennen Fritz Petits oversættelse af en samling Neue Märchen (15 eventyr, udgivelsesstedet Hamborg). Er stærkt utilfreds med den, fordi han finder den lapset i tonen.

29. november

Får en udgave med fire Neue Märchen i oversættelse ved Julius Reuscher (Berlin). Det er Nye Eventyr. 1. Samling fra 1843. Oversættelsen kommer i 2. oplag 1845.

November - december

Udkommer på Bonniers forlag Nya Sagor, i oversættelse ved den kendte romanforfatterinde Wilhelmina Stålberg. Forlaget annoncerede bogen sammen med Jul-Aftonen af Dickens med følgende anbefaling: "Båda tillhöra de bästa, som något lands litteratur har att erbjuda".
I de følgende år udkommer HCAs eventyr og historier regelmæssigt på svensk, dog med et halvt til et helt års forsinkelse i forhold til de danske udgaver.

December

Udkommer "Hyldemoer" i P.L. Møllers æstetiske årbog Gæa med en tegning af Lorenz Frølich. Sammesteds fragmenter af HCAs Ahasverus, samt en række digte.

21. december

Nye Eventyr, 2. Samling udkommet i 2.000 eks. ("Grantræet" og "Sneedronningen"). Samme dag udkommer Billedbog uden Billeder. Anden forøgede Udgave (31 aftener).

23. december

Rejser over Køge til Bregentved for at fejre julen der.

30. december

Offentliggøres i Berlingske Tidende HCAs "Bertel Thorvaldsen. En biographisk Skizze". Samme dag tilbage til København. Fejrer nytåret hos Collins.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)