Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1840

Europa- og orientrejse

1840: Europa- og orientrejse


27. oktober

Udkommer En Comedie i det Grønne.

31. oktober 1840

Rejser HCA ud på en næsten etårig rejse (er hjemme i Danmark igen d. 13. juli 1841), som skulle danne baggrund for En Digters Bazar . Havde forinden under sit ophold på Hyby, juni 1839, læst Lamartines Voyage en l'Orient. Det er indtægterne fra Mulatten , der skal finansiere rejsen, i hvert fald dens første del. HCA håbede på lignende indtægter (800-1.000 rdl.) fra Maurerpigen , og det var for disse forventede ekstra indtægter, han ville kunne nå helt til "orienten".

3. - 4. november

Hos rigsgreve Conrad Rantzau-Breitenburg på slottet Breitenburg ved Itzehoe.

6. november

Besøger digteren K.F. Gutzkow (der hører til det radikale "unge Tyskland") i Hamburg og hører Franz Liszt spille ved en koncert.

9. november

Opsøger forlæggeren Vieweg i Braunschweig.

10. november

Kører for første gang med tog. Strækningen var de godt 15 mil (ca. 110 km.) fra Magdeburg til Leipzig, og turen varede fra kl. 7 morgen til godt halv elleve. Det er denne togrejse, HCA beskriver i sit berømte stykke i En Digters Bazar, kapitlet "Jernbanen", hvor han kalder den "et Aandens Storværk" og siger, at han her

"med al min Tanke [har] ligesom skuet Gud Ansigt til Ansigt [...] I Poesiens Rige ere ikke Følelsen og Phantasien de eneste, der herske, de have en Broder, der er ligesaa mægtig, han kaldes Forstanden".

11. november

Opsøger Mendelssohn-Bartholdy under en prøve på Beethovens 7. symfoni i Gewandhaus. Til middag hos familien Brockhaus (forlæggeren selv var i Paris).

14. november

Besøger boghandler Fr. Campe i Nürnberg.

17. november - 1. december

I München. Sammen med digteren H.P. Holst. Besøger maleren Fr.L. Storch første gang d. 17. Storch var fynbo som HCA selv.
Er d. 21. til koncert med pianisten Sigismund Thalberg.

18. - 23. november

Offentliggøres "Die Seejungfrau" ("Den lille Havfrue") i Magazin für die Literatur des Auslandes (Berlin).

26. november - 3.december

Offentliggøres "Die Seejungfrau" i Frankfurter Konversationsblatt.

27. november

Besøg hos maleren Kaulbach i dennes atelier -

"en ung bleg Mand, med et genialt Ansigt, men med lidende Træk, han kjendte mit Navn og trykkede mig kjærligt i Haanden, gav mig en trykt Forklaring over hans nyeste Malerie, der i Carton stod for mig",
(dagbogen dags dato).

Kaulbach bliver en ven for livet for HCA og laver senere en meget udbredt illustration til HCAs historie "Engelen".

29. november

Besøg hos filosoffen Schelling.

2. december

Afrejse fra München. Over Innsbruck og Brenner via Bolzano, Verona, Mantova, Bologna til Firenze (12.-13. december); videre bl.a. over Perugia, Assisi, Foligno, Terni, Civita Castellana og Nepi til Rom.

December

December udkommer Billedbog uden Billeder af H.C. Andersen. Ny Samling. Helliget mine svenske Venner omfattende aftenerne 21-30 (nr. 22, 24. 25 og 27 havde været trykt i Danmark tidligere på året). I Hertha, Svensk-Dansk Nyårsgåfva för 1841.

En ny samling HCA-eventyr udkommer på svensk i Lekkamraten (fællestitel for flere hæfter, det første kom i december 38) på L.J. Hiertas forlag. Serien fortsættes med hæfter op til julen 1841 og 1842 (i sidstnævnte kommer "Den lille Havfrue", som HCA selv i et brev af 16. april 1839 havde anbefalet Hierta som et eventyr, der hellere burde udkomme i Hiertas Läse-Bibliothek, da det var "mere beregnet for Ældre".

December udkommer Johan Ludvig Heibergs Nye Digte, hvori HCAs dramatik forvises til teatret i helvede (i En Sjæl efter Døden).

18. december

Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter opført på Det kgl. Teater (spilles 3 gange i alt). HCAs økonomiske udbytte af denne fiasko bliver kun ca. 300 rdl. mod de forventede 800-1.000. HCA må derfor ansøge kongen om ekstra rejsemidler fra fonden ad usus publicos for at kunne nå sit mål: Konstantinopel.

Fru Heiberg havde nægtet at spille hovedrollen i Maurerpigen, og Heiberg selv havde i det hele taget været imod, at stykket skulle antages. HCA rager ved denne lejlighed uklar med Heibergs. Heiberg var jo ellers den, der i slutningen af 1820'erne havde introduceret HCA på den litterære scene.

19. december

Maurerpigen udkommer i bogform.

19. december - 24. februar 1841

I Rom.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)