Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1827

Privat manuduktion i København

1827: Privat manuduktion i København


April

Collin tager HCA ud af Meislings skole.

18. april

Flytter HCA til København, hvor han bor til leje på kvisten i Vingaardsstræde 132 (senere nr. 6). Bliver privat manuduceret til studentereksamen hos teologen og historikeren Ludvig Christian Müller (der flyttede ud på Christianshavn. Vandringerne herud er baggrund for Fodreise).
Nu indledes den skik, der holder sig op gennem en stor del af HCAs liv, at han er fast middagsgæst i forskellige familier, i denne tid som en velgerning mod den fattige student, senere som oplivende midtpunkt og hædersgæst.
Her i begyndelsen ser hans middagsturnus sådan ud: mandag hos kommandør Wulffs, tirsdag hos Collins, onsdag hos etatsråd og medlem af teaterdirektionen G. H. Olsen, torsdag hos enkefru Friederikke Müffelmann (hendes søster, Martha, havde været husjomfru hos Meislings i Slagelse, mens HCA gik i skole der), fredag hos H.C. Ørsted, lørdag hos pakhusforvalter (ved Den kgl. grønlandske Handel) Jonathan Balling. Søndagen reserverer HCA til fri disposition, idet han ofte er bedt ud.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)